arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

Het ERK en EF SET

Het ERK en EF SET

Het Europees referentiekader for Languages (ERK) is een internationaal erkende standaard om taalbekwaamheid aan te duiden. Het ERK is breed geaccepteerd in Europa en wordt wereldwijd ook steeds vaker gebruikt. De EF SET is momenteel de enige gestandaardiseerde Engelse toets die nauwkeurig alle verschillende taalvaardigheidsniveaus meet, van beginner tot bekwaam, aan de hand van het ERK. Andere gestandaardiseerde toetsen kunnen het level van bekwaamheid vaststellen, maar niet volgens de volledige ERK schaal.

Het ERK is een manier om te beschrijven in hoeverre u een buitenlandse taal begrijpt. Er zijn meerdere referentiekaders die naar hetzelfde streven, waaronder de American Council on the Teaching of Foreign Languages Proficiency Guidelines (ACTFL), de Canadian Language Benchmarks (CLB), en de Interagency Language Roundtable schaal (ILR). Het ERK is niet gebonden aan een specifieke taaltest.

Het ERK is een Europese maatstaf en is speciaal ontworpen voor Europese talen. Deze kan dus gebruikt worden om uw Engelse vaardigheden te beschrijven, maar ook uw Duitse vaardigheden of Estse vaardigheden (mocht u deze hebben).

Het ERK zet zes niveaus uiteen voor taalbekwaamheid, die EF SET als volgt vertaalt:

Het ERK is in het leven geroepen door de Europese Raad in de jaren negentig, als onderdeel van een groter initiatief, om de samenwerking, tussen taaldocenten binnen alle Europese landen te bevorderen. De Europese Raad wilde ook voor meer duidelijkheid zorgen voor werkgevers en onderwijsinstellingen die de taalbekwaamheid van kandidaten dienen te evalueren. Het kader is bedoeld om zowel binnen het lesgeven als de beoordeling te gebruiken.

In plaats van gebonden te zijn aan een bepaalde test, is het ERK een verzameling van can-do statements, die verschillende situaties aankaart waarin iemand in staat is een vreemde taal te gebruiken met het desbetreffende bekwaamheidsniveau. Bijvoorbeeld, één van de niveau B1 can-do statements is: " het kunnen opstellen van een simpele tekst over een bekend onderwerp of een onderwerp naar interesse". Een docent van een vreemde taal kan deze can-do statements gebruiken uw vaardigheden te evalueren en een les voor te bereiden om uw zwakkere punten aan te kaarten.

Het ERK wordt enorm veel gebruikt binnen het onderwijs in Europa, zowel in publieke als particuliere taalscholen. In veel landen heeft het, binnen het taalonderwijs, de voorgaande beoordeelmethoden vervangen. Binnen Europa hebben de meeste Ministeries van Onderwijs een concreet ERK-gebaseerd doel voor alle studenten die het middelbare onderwijs verlaten. Zo dienen zij bijvoorbeeld niveau B2 te behalen voor hun eerste vreemde taal en B1 voor hun tweede vreemde taal. Veel werkzoekenden gebruiken een gestandaardiseerde test score om hun ninveau Engels te beschrijven, zoals de TOEIC.

Het gebruik van het ERK is buiten Europa veel minder, al zijn er een aantal landen in Azië en Latijns-Amerika waar het ERK ook is opgenomen in het onderwijssysteem.

In Europa is steeds vaker de standaard manier om uw bekwaamheidsniveau te beschrijven van een vreemde taal, vooral in een academische setting. Als u meer dan twee talen heeft geleerd, zoals de meeste Europeanen, dan is het ERK een handige manier om uw niveau van twee of meer talen aan te geven op uw CV. Op school of aan de Universiteit kan het ERK gebruikt worden binnen Europa, zonder beperkingen.

Echter wordt het ERK in bedrijfsleven nog niet volledig begrepen. Als u er voor kiest het ERK op uw CV te gebruiken voor professionele doeleinden, dan is het vooralsnog aan te raden een niveauomschrijving en test score toe te voegen en voorbeelden van wanneer u uw Engelse vaardigheden gebruikt hebt te noemen. (studie in het buitenland, werk in het buitenland, etc.)

De beste manier om uw ERK niveau vast te stellen, is door het maken van een goed opgestelde gestandaardiseerde toets. Voor Engels is de EF SET de beste keuze, omdat deze gratis online beschikbaar is en als eerste toets is gebaseerd op het ERK. U heeft 50 minuten nodig om de toets te maken en om uw ERK niveau vast te stellen. De meest voorkomende toetsen, om uw niveau van andere Europese talen vast te stellen, zijn gebaseerd op het ERK.

Afhankelijk van de taal, dient u een bepaalde toets te maken. Hiervoor kunt u terecht bij de officiële educatieve eenheid voor de desbetreffende taal in Europa. Dit is bijvoorbeeld de Alliance Francaise voor Frans, Intituto Cervantes voor Spaans of Goethe institute voor Duits. Het is niet gebruikelijk om het niveau van niet- Europese talen te omschrijven aan de hand van het ERK.

Aanvankelijk was er veel kritiek op het ERK vanuit de kant van de docenten, vanwege de breedte van de niveaus. Elk niveau beslaat een breed scala aan vaardigheden en competenties. Een student met niveau B1 ligt nog ver achter op een student die bijna, maar nog net niet, alle aspecten van B2 beheerst. Echter worden beide studenten gedefinieerd als niveau B1 zijnde. Vanuit een praktisch oogpunt worden leraren gevraagd deze zes niveaus op te delen in kleine tussenniveaus, om zo lessen en opdrachten samen te stellen.

Buiten Europa, maken veel landen al gebruik van een breed-geaccepteerde vaardigheidstoets. Zij hebben nog niet de meerwaarde gezien van het overstappen op een ander referentiekader, die niet gebaseerd is op hun huidige beoordelingstoetsen. Voor Engels in het bijzonder, zijn de meest breed- geaccepteerde gestandaardiseerde vaardigheidstoetsen niet gebaseerd op het ERK.

Start met je 15 min Engels Quick Check vandaag
Start uw Snelle Test
Ontvang je EF SET Certificate™ binnen het uur
Ontvang uw Certificaat