รับใบรับรองผลภาษาอังกฤษแบบ Plus

กำลังวางแผนว่าจะสอบ TOEFL, TOEIC, หรือ IELTS อยู่ใช่มั้ย?

EF SET ใบรับรอง ภาษาอังกฤษPlus คือแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมงที่มีความแม่นยำ ได้รับการออกแบบมาเพื่อสามารถเทียบเคียงผลคะแนนได้กับการทดสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานซึ่งมีราคาแพง

แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ปราศจากค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่ว

ฉลาดเลือก

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของคุณโดยไม่ต้องเสียเงิน ใบประกาศนียบัตร Plus คือแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบเปิดที่ได้มาตรฐานเพียงแห่งเดียว

มั่นใจได้

ใบประกาศนียบัตร Plus ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานระดับสูงเทียบเท่า TOEFL, IELTS, TOEIC, และ Cambridge English Exams

พร้อมใช้

ใน 2 ชั่วโมง คุณจะได้รับการวัดผลทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษที่มีความแม่นยำ พร้อมด้วยคะแนนที่เทียบเท่ากับผลทดสอบอื่น

วิทยาศาสตร์เบื้องหลังแบบทดสอบภาษาอังกฤษของเรา

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา เราได้รวบรวมนักประเมินภาษามืออาชีพ นักภาษาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักออกแบบและครูผู้สอนเพื่อสร้างและทำการทดสอบ EF SET ปัจจุบันไม่มีใบรับรองภาษาอังกฤษใดที่มีระดับการลงทุนสูงเช่นนี้ ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและปราศจากความกดดันของสภาพแวดล้อมในการทดสอบ

วิทยาศาสตร์และการวิจัย