arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

การฝึกภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

การฝึกภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

นักเรียนที่ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเริ่มต้นจะมีพื้นฐานด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คุณกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาคำศัพท์และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจำวันที่ไม่ซับซ้อน

รับการประเมินภาษาอังกฤษด่วน รับ EF SET Certificate™

เป้าหมายของคุณคือทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและการฝึกฝนคือกุญแจสำคัญ การอดทนเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการเรียนรู้ภาษาใหม่ต้องใช้เวลา ด้านล่างเป็นแนวทางบางส่วนในการฝึกฝนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

  • เขียนรายการซื้อของเป็นภาษาอังกฤษหรือค้นหา (และสร้างขึ้นมา) สูตรอาหารจานโปรดในหนังสือทำอาหารที่เป็นภาษาอังกฤษ ใช้พจนานุกรมเพื่อค้นหาคำศัพท์ที่คุณไม่คุ้นเคยและเพิ่มคำศัพท์ไปยังรายการสิ่งที่ต้องเรียนรู้ รายการดังกล่าวคือเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้เริ่มต้นมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
  • จดบันทึกประจำวันหรือไดอารีเพื่อบันทึกกิจกรรมประจำวันของคุณ การเขียนประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่กี่ประโยคทุกวันและการมองหาคำศัพท์ที่ไม่รู้จักจะช่วยสร้างพื้นฐานคำศัพท์ของคุณได้เป็นอย่างดี
  • ชมภาพยนตร์เรื่องโปรดหรือรายการทีวีที่เป็นภาษาอังกฤษ และเปิดคำบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณสามารถอ่านตามได้ การรู้เนื้อเรื่องจะทำให้คุณมีสมาธิในการฟังและทำความเข้าใจกับบทสนทนาภาษาอังกฤษ
  • คุยกับผู้อื่นเพื่อให้คุณสามารถฝึกฝนได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ใช่ผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นจะเกี่ยวกับการลองผิดลองถูก ดังนั้นการพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ สถานที่พักผ่อนที่ชื่นชอบ หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ล้วนเป็นการฝึกบทสนทนาที่จะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจและเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของคุณ
  • ทำแบบทดสอบ EF SET—ซึ่งสามารถทำได้หลายครั้งเท่าที่คุณต้องการ การทดสอบจะปรับเปลี่ยนไปตามระดับภาษาอังกฤษของคุณ อีกทั้งยังช่วยวัดระดับทักษะการฟังและการอ่านของคุณ ตลอดจนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานและทักษะด้านคำศัพท์