ระดับกลางสูง (Upper Intermediate) / EF SET ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 51 - 60

ภาษาอังกฤษระดับ B2 คือภาษาอังกฤษระดับที่ 4 ตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) การกำหนดระดับของภาษาที่แตกต่างกันได้รับการเขียนขึ้นโดยสภายุโรป (Council of Europe) โดยทั่วไปอาจเรียกระดับนี้ว่า “มีความมั่นใจ” เหมือนการกล่าวว่า “ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจ” คำที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการคือ “ระดับกลางสูง” ในระดับนี้นักเรียนสามารถทำงานได้อย่างอิสระในเชิงวิชาการและใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ แต่จะมีข้อจำกัดของความไม่ต่อเนื่องและความแม่นยำเล็กน้อย

วิธีที่ดีที่สุดในการบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ B2 คือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง ด้านล่างเป็นรายชื่อแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและคะแนนที่เทียบเท่าระดับ B2

ชื่อแบบทดสอบ

คะแนนเทียบเท่าระดับ B2

EF SET

51-60

IELTS

5.5-6.0

TOEIC Listening

400-485

TOEIC Reading

385-450

TOEFL

72-94

ภาษาอังกฤษระดับ B2 ช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน และสื่อสารกับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาในองค์กรระหว่างประเทศที่ใช้งานภาษาอังกฤษระดับนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 ยังคงขาดความเชี่ยวชาญนอกเหนือสายอาชีพอยู่เล็กน้อย ซึ่งอาจมีข้อพลาดในรายละเอียดปลีกย่อยและการแปลความหมายในการสนทนาบางอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B2 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

 1. เข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ
 2. สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด
 3. สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ

การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ B1 สามารถทำได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้

 • เข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ หากได้รับความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจบางส่วน
 • พูดคุยเรื่องปัญหาทางเพศที่เกี่ยวข้องกับความหยาบคายและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม
 • พูดคุยเกี่ยวกับการเงินส่วนตัว ให้คำแนะนำทางการเงินแก่เพื่อนและเพื่อนร่วมงาน
 • พูดคุยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวและด้านการงาน รวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับชีวิตในที่ทำงาน
 • อธิบายวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ จุดแข็งและจุดอ่อน พูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ
 • พูดคุยเกี่ยวกับแนวความคิดและแนวทางที่จะใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • พูดคุยถึงสิ่งที่คุณชอบอ่านและแนะนำเรื่องดี ๆ ที่เหมาะสำหรับการอ่าน
 • ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทางสังคม รวมถึงการชื่นชมและแสดงความเสียใจ
 • พูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้นำและผู้นำที่ชื่นชอบ
 • รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสังคมและธุรกิจ
 • พูดคุยเรื่องการเมืองทั่วไปและพฤติกรรมของนักการเมือง

ทักษะที่พัฒนาจะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนสามารถคาดหวังได้ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ระดับ B2 เมื่อผ่านการเรียน 600 ชั่วโมง

เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษระดับ C1 และทักษะที่จะได้รับเมื่ออยู่ในระดับสูง (Advanced).

เริ่มทดสอบภาษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว
เริ่มการทดสอบ
รับใบรับรองผลภาษาอังกฤษภายในหนึ่งชั่วโมง
รับใบรับรอง