arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

ภาษาอังกฤษระดับ C1

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • เนื้อหาที่ยาวขึ้นและสามารถตีความได้อย่างแม่นยำ
 • ประโยคคำพูดยาวๆในหัวข้อต่างๆได้อย่างง่ายดาย
 • เนื้อหาที่ซับซ้อน ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความชำนาญของคุณ
B2EF SET 51-60C2EF SET 71-100

ระดับสูง (Advanced) / EF SET ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 61 - 70

ภาษาอังกฤษระดับ C1 คือภาษาอังกฤษระดับที่ 5 ตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) การกำหนดระดับของภาษาที่แตกต่างกันได้รับการเขียนขึ้นโดยสภายุโรป (Council of Europe) โดยทั่วไปอาจเรียกระดับนี้ว่า “ระดับสูง” และเป็นชื่อระดับอย่างเป็นทางการที่ใช้โดย EF SET ในระดับนี้นักเรียนสามารถ นักเรียนสามารถสื่อได้อย่างอิสระและมีความแม่นยำมากเกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลายในเกือบทุกเรื่องโดยไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า

การบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ C1

วิธีที่ดีที่สุดในการบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ C1 คือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง ด้านล่างเป็นรายชื่อแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและคะแนนที่เทียบเท่าระดับ C1

ชื่อแบบทดสอบ

คะแนนเทียบเท่าระดับ C1

EF SET

61-70

IELTS

6.5-7.5

TOEIC Listening

490-495

TOEIC Reading

455-495

TOEFL

95-120

สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ C1

ภาษาอังกฤษระดับ C1 ช่วยให้สามารถสื่อสารในการทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบหรือภายใต้สภาพแวดล้อมเชิงวิชาการ ระดับ C1 คือการใช้ทักษะได้อย่างเต็มที่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ C1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

 1. เข้าใจความต้องการที่หลากหลาย ข้อความที่ยาวขึ้น และตระหนักถึงความหมายโดยนัย
 2. สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนัก
 3. สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในระดับสังคม วิชาการและด้านอาชีพ
 4. สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสาร คำเชื่อมและการเชื่อมโยงความ

รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1

การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ B2 สามารถทำได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของความสำเร็จ รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมประสบความสำเร็จ
 • พูดคุยถึงรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับภาพวาดและสถาปัตยกรรมของอาคารที่ชื่นชอบ
 • ถกปัญหาทางสังคม วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และบทบาทที่องค์กรสามารถทำได้
 • ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัย
 • พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์และปัญหาในข่าว ผลกระทบต่อผู้คนและเพื่อนร่วมงาน
 • พูดเกี่ยวกับความเสี่ยงในชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนงานและการเล่นกีฬาที่อันตราย
 • เปรียบเทียบและเทียบเคียงรูปแบบการศึกษาและโรงเรียน
 • โต้ตอบด้วยมุกตลก รวมถึงรูปแบบที่ซับซ้อน เช่น การเสียดสี
 • เข้าใจรูปแบบของการสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงทางตรง ทางอ้อม เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 • พูดคุยถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิต รวมถึงความสมดุลของชีวิตการทำงานและที่บ้าน
 • เข้าใจและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาด้านจริยธรรม เช่น การฝ่าฝืนจารีต

ทักษะที่พัฒนาจะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนสามารถคาดหวังได้ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ระดับ C1 เมื่อผ่านการเรียน 800 ชั่วโมง

ระดับถัดไป?

เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษระดับ C2 และทักษะที่จะได้รับเมื่ออยู่ในระดับชำนาญ (Proficient)

อ่านเพิ่มเติม

เริ่มทดสอบภาษาอังกฤษ 15 นาที เช็คด่วน วันนี้
เริ่มการทดสอบ
รับ EF SET Certificate™ ภายในหนึ่งชั่วโมง
รับใบรับรอง