arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

แบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท

ผู้ว่าจ้างจากทั่วโลกสามารถใช้ EF SET ในบริษัทเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของลูกจ้างและช่วยเหลือทีมของคุณ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท

ผู้ว่าจ้างจากทั่วโลกสามารถใช้ EF SET ในบริษัทเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของลูกจ้างและช่วยเหลือทีมของคุณ

สำรวจลูกจ้างของคุณเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นและหาแนวทางในการพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของลูกจ้าง รวมถึงการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีลูกจ้าง 20 คน หรือ 2,000 คน EF SET ก็สามารถทำได้!

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทมากกว่า 2,500 แห่ง

บริษัทนับร้อยได้ใช้ EF SET ในการประเมินระดับภาษาอังกฤษพนักงาน ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทั่วทั้งองค์กรจะทำให้เกิดการแบ่งปันความรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม แต่การส่งพนักงานของคุณไปทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมักเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและยากต่อการจัดการ

ไม่ต้องติดต่อประสานงาน คุ้มค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ลูกจ้างของคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำและครบถ้วน ส่วนผู้ว่าจ้างจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการประสานงาน

EF SET สามารถเข้าถึงได้ฟรีผ่านทางออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากและง่ายสำหรับการทำแบบทดสอบในกลุ่มขนาดใหญ่ ทีมของคุณสามารถทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ตลอดเวลาและทุกที่ที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องรบกวนเวลาการทำงานระหว่างวัน

ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับต่ำมักเป็นบ่อเกิดของความเข้าใจผิดและความล่าช้า ในหลายกรณี อุปสรรคดังกล่าวเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความก้าวหน้าทางอาชีพ สำหรับผู้จัดการฝ่ายบุคคล การระบุว่าพนักงานคนใดต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องยาก แต่การทำแบบทดสอบของ EF SET ที่มีมาตรฐานจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

การใช้ EF SET ช่วยให้พนักงานของบริษัทได้รับการวัดผลทักษะภาษาอังกฤษที่มีความแม่นยำ และคุณจะมีข้อมูลที่ต้องการสำหรับพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน

วิธีเริ่มต้นใช้ EF SET

สามารถนำแบบทดสอบของเราไปบูรณาการกับเว็บไซต์ของคุณ ช่วยคุณสร้างทราฟฟิกได้มากขึ้น และสะดวกต่อการออกใบรับรองให้กับพนักงานของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

นอกจากบริการแบบทดสอบ EF SET เรายังมีในส่วนของ EF Corporate Solutions