การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียน

โรงเรียน มหาวิทยาลัย และกระทรวงการศึกษา สามารถนำ EFSET ไปใช้ในองค์กรได้

สำรวจทักษะด้วย EFSET เพื่อประเมินระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ในครั้งเดียว ไม่ว่าจะมีนักเรียน 50 หรือ 5,000 คน EFSET ก็สามารถทำได้!

ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันมากกว่า 500 แห่ง

กระทรวงศึกษาธิการทั่วโลก ตั้งแต่บราซิลไปจนถึงอิตาลี รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Harvard Graduate School of Education มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ใช้ EFSET เพื่อประเมินภาษาอังกฤษของนักเรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

EFSET ได้รับการออกแบบให้มีระดับมาตรฐานเทียบเท่า Cambridge Exams, IELTS และ TOEFL นักเรียนของคุณจะได้รับผลคะแนน EFSET ที่แม่นยำ พร้อมคำอธิบายของผลลัพธ์อย่างละเอียด โดยสามารถนำไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของยุโรป (CEFR) และยังมีความสัมพันธ์กับแบบทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เช่น IELTS และ TOEFL

การประสานงานน้อยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

บอกลาเอกสารมากมาย! วิธีการทดสอบออนไลน์ของ EFSET จะช่วยให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาสามารถประเมินกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากได้ ต่างจากรูปแบบการทดสอบเดิม ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

การประสานงานน้อย เนื่องจากแบบทดสอบสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ ทำให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการทำแบบทดสอบเองที่บ้านหรือดำเนินการทดสอบที่โรงเรียนของคุณ

วิธีเริ่มต้นใช้ EFSET

แบบทดสอบของเราสามารถนำไปบูรณาการกับแนวทางการศึกษาภายในองค์กรหรือแบบเรียนออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณเข้าใจระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง และปรับแผนการเรียนให้เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติม