เรามีเป้าหมายในการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ตลอด รวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง

ไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นการรับปริญญาที่มหาวิทยาลัย หางานที่ต่างประเทศ หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดน ในฐานะผู้เรียนภาษาอังกฤษ คุณจำเป็นต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

โชคไม่ดีนักที่การหาหลักฐานมารับรองไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ในทางเทคนิคแบบทดสอบภาษาอังกฤษอย่าง TOEFL หรือ IELTS มีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ค่าทดสอบนั้นค่อนข้างสูง ต้องสมัครสอบ และไม่ได้มีการจัดสอบตลอดเวลาตามที่คุณต้องการ

เราได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน EF (EF SET) – เพื่อสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานออนไลน์ฟรีแห่งแรกของโลกสำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญ ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ภารกิจสำคัญของ EF Education First คือการเปิดโลกทัศน์ผ่านการศึกษา - และ EF SET เป็นเพียงหนึ่งในนวัตกรรมที่จะช่วยให้เราตระหนักถึงเรื่องนี


แบบทดสอบของเรา

วัดระดับภาษาของคุณอย่างรวดเร็ว
วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณภายใน 15 นาที พร้อมทราบผลคะแนน ของคุณ


วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ

รับใบรับรองผลภาษาอังกฤษ
ทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 50 นาที เพื่อทราบผลคะแนน EF SET พร้อมคำอธิบายการเทียบเคียงผลคะแนนกับระดับของ CEFR


รับใบประกาศนียบัตรของคุณ

รับใบรับรองผลภาษาอังกฤษแบบ Plus
สำหรับผู้ที่มีเวลา คุณสามารถเลือกทำแบบทดสอบที่ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เพื่อการวัดผลที่ละเอียดยิ่งขึ้น และสามารถนำคะแนนไปเทียบกับผลสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอื่นๆได้


รับใบประกาศนียบัตร EF SET PLUS ของคุณ

คะแนนของเรา

แบบทดสอบ EF SET มีความครอบคลุม คุณจะได้รับผลคะแนน EF SET ที่แม่นยำในช่วงคะแนนตั้งแต่ 0 – 100 คะแนน เทียบเคียงกับ Common European Framework of Reference (CEFR) การวัดคะแนนของเราได้รับการยอมรับในระดับโลก – ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันผลลัพธ์ของคุณและพิสูจน์ความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ!


ระดับต้น
ระดับกลาง
ระดับกลางสูง
ระดับกลางสูง
ระดับชำนาญ
ชำนาญ

สามารถเข้าใจและสื่อสารประโยคอย่างง่าย อ่านเพิ่มเติม

สามารถเข้าใและโต้ตอบเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับโฆษณา เมนู และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้งานบ่อยครั้ง อ่านเพิ่มเติม

สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่คุ้นเคยในภาษาอังกฤษ ซึ่งมักจะเจอในการทำงานและชีวิตประจำวัน อ่านเพิ่มเติม

สามารถตีความและสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรมในภาษาอังกฤษได้ อ่านเพิ่มเติม

สามารถสรุปความหมายและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพอ่านเพิ่มเติม

สามารถเข้าใจและสื่อสารได้อย่างง่ายดาย เป็นธรรมชาติและแม่นยำสำหรับการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ อ่านเพิ่มเติม

EF SET Certificate

1-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-100

EF SET Certificate Plus

1-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-100

EF SET Quick Check

1 – 60% Beginner

61 – 85% Intermediate

86 – 100% Advanced