arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

แบบทดสอบของเรา

แบบทดสอบของเรา

เรามีเป้าหมายในการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ตลอด รวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง

ไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หางานที่ต่างประเทศ หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดน ในฐานะผู้เรียนภาษาอังกฤษ คุณจำเป็นต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

โชคไม่ดีนักที่การหาหลักฐานมารับรองไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ในทางเทคนิคแบบทดสอบภาษาอังกฤษอย่าง TOEFL หรือ IELTS มีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ค่าทดสอบนั้นค่อนข้างสูง ต้องสมัครสอบ และไม่ได้มีการจัดสอบตลอดเวลาตามที่คุณต้องการ

สำหรับแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน EF (EF SET) เราได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย – เพื่อสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานออนไลน์ฟรีแห่งแรกของโลก quo – สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญ ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ภารกิจสำคัญของ EF Education First คือการเปิดโลกผ่านการศึกษา – และ EF SET เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่จะช่วยให้เราตระหนักถึงเรื่องนี้


แบบทดสอบของเรา

ทดสอบด่วน 15 นาที
วัดระดับภาษาอังกฤษของคุณภายใน 15 นาที พร้อมคำอธิบายการเทียบผลคะแนนกับ CEFR


ทดสอบด่วน

EF SET (50 นาที)
ทำแบบทดสอบ EF SET 50 นาที และรับ EF SET Certificate™ พร้อมคำอธิบายการเทียบผลคะแนนกับ CEFR


รับ EF SET Certificate™

EF SET Plus (120 นาที)
สำหรับผู้ที่มีเวลา คุณสามารถเลือกทำแบบทดสอบแบบ 2 ชั่วโมงนี้ได้ เพื่อการวัดผลที่ละเอียดยิ่งขึ้นและสามารถนำคะแนนไปเทียบเคียงกับการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆได้และพร้อมรับ EF SET Certificate™


ทดสอบ EF SET Plus

คะแนนของเรา

ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบเร่งด่วนหรือ EF SET คุณจะได้ทราบผลคะแนนที่อยู่ระหว่าง 0 – 100 และการเทียบผลคะแนนกับ Common European Framework of Reference (CEFR) เกณฑ์การประเมินผลของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสากล – ทำให้คุณสามารถใช้ผลคะแนนนี้พิสูจน์ความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างง่ายดาย!


A1 ระดับเริ่มต้น
A2 ระดับต้น
B1 ระดับกลาง
B2 ระดับกลางสูง
C1 ระดับสูง
C2 ระดับชำนาญ

สามารถเข้าใจและสื่อสารในบริบทอย่างง่ายได้ อ่านเพิ่มเติม

สามารถเข้าใจและโต้ตอบในหัวข้อที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น โฆษณา และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยครั้ง อ่านเพิ่มเติม

สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่คุ้นเคยในการทำงานและชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ อ่านเพิ่มเติม

สามารถตีความและสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้ อ่านเพิ่มเติม

สามารถสรุปความหมายและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในสังคมและที่ทำงานอ่านเพิ่มเติม

สามารถเข้าใจและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติและแม่นยำสำหรับการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ อ่านเพิ่มเติม

EF SET Certificate

1-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-100

EF SET Certificate Plus

1-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-100

การวัดผล EF SET

1 – 60% ระดับเริ่มต้น

61 – 85% ระดับกลาง

86 – 100% ระดับสูงคะแนนสอบแบบเร่งด่วน (15 นาที) กับ EF SET (50 นาที) มีความแตกต่างกันอย่างไร?

การทดสอบแบบเร่งด่วน, EF SET และ EF SET Plus มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 แต่อย่างไรก็ตาม ผลสอบนั้นมีความหมายแตกต่างกันออกไป เช่น การสอบแบบเร่งด่วนจะชี้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั่วๆไปของคุณ (โดยอาจแสดงเป็นเลขตัวเดียวหรือเปอร์เซ็นต์) คะแนนสอบแบบด่วนนี้ไม่สามารถนำไปเทียบกับคะแนน EF SET และ EF SET Plus ได้

คะแนนสอบแบบด่วนและ EF SET อาจให้ผลลัพท์ที่ต่างกันเมื่อประเมินด้วย CEFR เนื่องจากความแตกต่างในเนื้อหาของข้อสอบเอง โปรดใช้ตารางการเทียบผลคะแนน EF SET ด้านบน เพื่อใช้อ้างอิงกับการสอบต่างๆ

ความแตกต่างของการสอบแบบเร่งด่วน (15 นาที) กับ EF SET (50 นาที)

การสอบแบบเร่งด่วน ใช้เวลาเพียง 15 นาที และเพื่อวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั่วๆไปของผู้สอบเท่านั้น โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินตาม CEFR เป็นสามระดับ คือ ระดับเริ่มต้น (A1/A2) ระดับกลาง (B1/B2) หรือระดับสูง (C1/C2) และการสอบแบบเร่งด่วนนี้เน้นการวัดทักษะขั้นพื้นฐานของการอ่านและการฟัง

การสอบ EF SET ใช้เวลา 50 นาที เนื่องจากตัวข้อสอบมีเนื้อหาที่มากกว่าการสอบแบบเร่งด่วน โดยผลสอบจะระบุความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคุณไว้อย่างละเอียด และแบ่งตามเกณฑ์ CEFR ไว้หกระดับ คือ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 EF SET เน้นการวัดทักษะทางด้านการอ่านและการฟังอย่างแท้จริง

ทำไมถึงควรสอบ EF SET (50 นาที) ถึงจะเคยสอบแบบฉบับเร่งด่วนมาแล้ว?

หากคุณต้องการทราบระดับความสามารถภาษาอังกฤษแบบเจาะลึก คุณควรสอบ EF SET หรือ EF SET Plus เพราะการสอบแบบเร่งด่วนเป็นเพียงการวัดระดับภาษาอังกฤษทั่วๆไปของคุณเท่านั้น ในขณะที่ EF SET สามารถลงรายละเอียดชี้วัดความสามารถทางภาษาของคุณได้ลึกกว่า โดยจะระบุตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR จาก A1 ถึง C2