Giấy chứng nhận Tiếng Anh Plus

Đang cân nhắc dự thi TOEFL, TOEIC hay IELTS?

EF SET Giấy Chứng Nhận Tiếng Anh Plus là một bài thi tiếng Anh dài 2 tiếng có độ chính xác cao. Nó được thiết kế để cho bạn điểm số chính xác tương đương với các chứng chỉ Anh ngữ đắt tiền.

Một bàI thi Tiếng Anh chất lượng mà không có giá đắt đỏ

Thông minh

Nâng cao các kỹ năng tiếng Anh học thuật của bạn mà không phải tốn một xu. Chứng chỉ Plus là kỳ thi tiếng Anh được tiêu chuẩn hóa được truy cập mở duy nhất.

Tự Tin

Bài thi Chứng chỉ Plus được xây dựng với cùng các tiêu chuẩn cao như các kỳ thi TOEFL, IELTS, TOEIC, và các Kỳ thi Anh ngữ Cambridge English.

Sẵn Sàng

Trong vòng 2 giờ bạn sẽ nhận được kết quả chính xác về các kỹ năng đọc và nghe tiếng Anh học thuật của mình với điểm số tương đương các kỳ thi khác.

Khoa học đằng sau các kỳ thi Tiếng Anh của chúng tôi

Trong 3 năm qua, chúng tôi đã tập hợp các chuyên gia đánh giá ngôn ngữ, nhà ngôn ngữ học, nhà khoa học, nhà thiết kế và giáo viên để xây dựng và kiểm tra EF SET. Hiện chưa có chứng chỉ tiếng Anh nào khác có mức độ đầu tư đằng sau như thế mà lại không có chi phí và sự căng thẳng của một môi trường kiểm tra được chuẩn hóa.

Khoa học và nghiên cứu