arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

Kiểm tra tiếng Anh cho các trường học

Chúng tôi xin mời tất cả các nhà trường, trường đại học và bộ giáo dục mang EF SET đến với tổ chức của họ.

Kiểm tra tiếng Anh cho các trường học

Chúng tôi xin mời tất cả các nhà trường, trường đại học và bộ giáo dục mang EF SET đến với tổ chức của họ.

Hãy khảo sát các học viên của bạn bằng EF SET để có được điểm mốc một lần về trình độ tiếng Anh của họ. Dù bạn có 50 hay 5,000 học viên, EF SET là dành cho bạn!

ĐƯỢC TIN CẬY BỞI TRÊN 500 TỔ CHỨC KHÁC

Bộ Giáo dục của các quốc gia trên toàn thế giới từ Brazil cho tới Italy và các trường đại học như Trường Đào tạo Harvard, Đại học Peking, và Đại học Tokyo đang sử dụng bài thi EF SET để đánh giá trình độ Anh ngữ trong bậc giáo dục trung học và đại học.

KẾT QUẢ CHÍNH XÁC

EF SET được thiết kế với cùng các tiêu chuẩn cao như các kỳ thi Cambridge, IELTS và TOEFL. Các học viên của bạn sẽ nhận được một điểm số EF SET chính xác và giải thích chi tiết về kết quả theo các tiêu chuẩn chung châu Âu (CEFR) và tương quan với các kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh khác như IELTS và TOEFL.

ĐIỀU PHỐI THẤP KHÔNG ĐÒI HỎI CHI PHÍ

Hãy nói lời tạm biệt với hàng đống công việc giấy tờ! Nhờ hình thức tiếp cận trực tuyến mở, EF SET cho phép các trường học và các bộ cân nhắc việc kiểm tra tiếng Anh trên quy mô lớn - việc trước đây là quá tốn kém để tổ chức.

Yêu cầu điều phối là tối thiểu do kỳ thi được cung cấp trực tuyến – mang tới sự linh hoạt cho phép các học viên của bạn làm bài thi tiếng Anh tại nhà hoặc bạn có thể giám sát các kỳ thi tại nhà trường.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về khả năng sử dụng EF SET để kiểm tra các học viên của mình, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

HƯỚNG DẪN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG EF SET

Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF cho các Trường học (EF EPI-s) là một nghiên cứu về việc đạt được các kỹ năng Anh ngữ của các học sinh trung học và sinh viên đại học. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, các trường tham gia sẽ nhận được báo cáo tuỳ chỉnh với các điểm số EF SET và trình độ CEFR của sinh viên đồng thời nhận được bảng so sánh giữa các nhóm sinh viên quan tâm đến trường đó. Việc đánh giá liên tục các kỹ năng Tiếng Anh sử dụng bộ công cụ đánh giá tiêu chuẩn cho phép chúng ta xác định các khu vực cần tập trung cải thiện và đưa ra các chiến lược thành công ở các cấp độ tổ chức, quốc gia, và quốc tế.