KIỂM TRA TIẾNG ANH CHO CÁC TRƯỜNG HỌC

Chúng tôi xin mời tất cả các nhà trường, trường đại học và bộ giáo dục mang EFSET đến với tổ chức của họ.

Hãy khảo sát các học viên của bạn bằng EFSET để có được điểm mốc một lần về trình độ tiếng Anh của họ. Dù bạn có 50 hay 5,000 học viên, EFSET là dành cho bạn!

ĐƯỢC TIN CẬY BỞI TRÊN 500 TỔ CHỨC KHÁC

Bộ Giáo dục của các quốc gia trên toàn thế giới từ Brazil cho tới Italy và các trường đại học như Trường Đào tạo Harvard, Đại học Peking, và Đại học Tokyo đang sử dụng bài thi EFSET để đánh giá trình độ Anh ngữ trong bậc giáo dục trung học và đại học.

KẾT QUẢ CHÍNH XÁC

EFSET được thiết kế với cùng các tiêu chuẩn cao như các kỳ thi Cambridge, IELTS và TOEFL. Các học viên của bạn sẽ nhận được một điểm số EFSET chính xác và giải thích chi tiết về kết quả theo các tiêu chuẩn chung châu Âu (CEFR) và tương quan với các kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh khác như IELTS và TOEFL.

ĐIỀU PHỐI THẤP KHÔNG ĐÒI HỎI CHI PHÍ

Hãy nói lời tạm biệt với hàng đống công việc giấy tờ! Nhờ hình thức tiếp cận trực tuyến mở, EFSET cho phép các trường học và các bộ cân nhắc việc kiểm tra tiếng Anh trên quy mô lớn - việc trước đây là quá tốn kém để tổ chức.

Yêu cầu điều phối là tối thiểu do kỳ thi được cung cấp trực tuyến – mang tới sự linh hoạt cho phép các học viên của bạn làm bài thi tiếng Anh tại nhà hoặc bạn có thể giám sát các kỳ thi tại nhà trường.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về khả năng sử dụng EFSET để kiểm tra các học viên của mình, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

HƯỚNG DẪN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG EFSET

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ nhằm dễ dàng tích hợp các bài kiểm tra của chúng tôi vào mạng nội bộ hoặc cổng thông tin trực tuyến của bạn để giúp bạn đánh giá được trình độ Anh ngữ của sinh viên khi thiết lập các mục tiêu học tập khả thi và đưa ra các kế hoạch giảng dạy phù hợp.

TÌM HIỂU THÊM