arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

Kiểm tra nhanh chỉ với 15 phút

Kiểm tra nhanh chỉ với 15 phút

Đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn hoàn toàn miễn phí

15 Phút

Trải nghiệm bài kiểm tra nhanh để xác định trình độ tiếng Anh của bạn bao gồm kỹ năng đọc (ngữ pháp và từ vựng) và kỹ năng nghe.

Bắt đầu kiểm tra nhanh
  • Miễn phí. Không cần đăng kí. Bắt đầu ngay.
  • Đo lường kết quả theo tiêu chuẩn CEFR quốc tế
  • Chia sẻ kết quả của bạn trên các phương tiện xã hội

Được khuyên dùng nếu bạn đang muốn kiểm tra kỹ năng đọc, nghe tiếng Anh của mình một cách nhanh chóng

Bạn vẫn còn thời gian? Hãy lấy chứng chỉ EF SET Certificate™ chính thức

Hãy trải nghiệm bài kiểm tra 50 phút của chúng tôi và nhận Chứng chỉ tiếng Anh để thêm vào hồ sơ Linkedln và CV bằng cách liên kết một cách dễ dàng. Hơn nữa, bạn sẽ nhận được phần phân tích toàn diện kết quả kỹ năng Đọc, Nghe của mình và kết quả quy theo tiêu chuẩn CEFR.

Nhận Chứng chỉ EF SET Certificate