arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • การทดสอบ

  arrowDown
 • การรับรอง

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • เกี่ยวกับเรา

  arrowDown
mobileBadge

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ B1

B1

ระดับกลาง

EF SET

41-50

B2

A2

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • ใจความสำคัญในหัวข้อทั่วๆไป เช่น ที่ทำงาน โรงเรียน หรือการท่องเที่ยว

 • รายละเอียดในเรื่องทั่วไปและเฉพาะเจาะจงผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน

 • เนื้อหาในหัวข้อที่ตนสนใจ

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ B1

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • ใจความสำคัญในหัวข้อทั่วๆไป เช่น ที่ทำงาน โรงเรียน หรือการท่องเที่ยว

 • รายละเอียดในเรื่องทั่วไปและเฉพาะเจาะจงผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน

 • เนื้อหาในหัวข้อที่ตนสนใจ

A2

B1

ระดับกลาง

EF SET

41-50

B2

ระดับกลาง (EF SET 41 - 50)

ภาษาอังกฤษระดับ B1 คือภาษาอังกฤษระดับที่ 3 ตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) การกำหนดระดับของภาษาที่แตกต่างกันได้รับการเขียนขึ้นโดยสภายุโรป โดยทั่วไปเรียกระดับนี้ว่า “ระดับกลาง” และเป็นชื่อระดับอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ CEFR ในระดับนี้จะเป็นนักเรียนมีทักษะดีกว่าพื้นฐานแต่ยังไม่สามารถทำงานหรือศึกษาภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ


การบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ B1

วิธีที่ดีที่สุดในการบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ B1 คือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง ด้านล่างเป็นรายชื่อแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและคะแนนที่เทียบเท่าระดับ B1

Test

Score equivalent to the B1 level¹

EF SET41 - 50
IELTS4.0 - 5.0
TOEIC (R&L) Total550 - 780
Cambridge English Scale140 - 159
TOEFL iBT42 - 71
Global Scale of English (Pearson)43 - 58
 1. For full score comparisons, please visit our English Score page


สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ B1

ภาษาอังกฤษระดับ B1 เพียงพอสำหรับการโต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย การสื่อสารในสถานที่ทำงาน ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 จะสามารถอ่านรายงานอย่างง่ายสำหรับหัวข้อที่คุ้นเคยและเขียนอีเมลง่าย ๆ เกี่ยวกับหัวข้อในสายอาชีพของตัวเอง อย่างไรก็ตามระดับ B1 ยังไม่เพียงพอต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ในสถานที่ทำงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

 1. สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของที่คุ้นเคยที่ต้องพบบ่อยครั้งในที่ทำงาน โรงเรียน การเดินทางพักผ่อน เป็นต้น

 2. สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ

 3. สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องความสนใจส่วนบุคคล

 4. อธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยาน และการให้เหตุผลเบื้องต้น รวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นและแผนการ


รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1

การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ A2 สามารถทำได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้

 • พูดคุยเรื่องส่วนตัว เป้าหมายด้านอาชีพและความฝันในอนาคต

 • เตรียมการสัมภาษณ์งานและสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของคุณ

 • พูดเกี่ยวกับพฤติกรรมการชมโทรทัศน์และรายการโปรดของคุณ

 • อธิบายถึงการศึกษาของคุณและแผนฝึกอบรมในอนาคต

 • พูดคุยเกี่ยวกับเพลงโปรด เพลงที่อยู่ในกระแสและการวางแผนเที่ยวกลางคืนเพื่อฟังดนตรีสด

 • พูดเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง การให้และรับคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ

 • พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการหาคู่ รวมถึงการพบกับผู้คนผ่านสื่อโซเชียล

 • การเข้าร้านอาหาร สั่งอาหาร ร่วมสนทนาในมื้อเย็นอย่างสุภาพและชำระค่าอาหาร

 • สามารถมีส่วนร่วมในการเจรจาที่เกี่ยวกับสายอาชีพ หากมีคนช่วยอธิบายให้เข้าใจในบางประเด็น

 • พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รายงานการบาดเจ็บ การอธิบายกฎและข้อบังคับ

 • พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สุภาพและการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อพฤติกรรมที่ไม่สุภาพ

ทักษะที่พัฒนาจะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนสามารถคาดหวังได้ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ระดับ B1 เมื่อผ่านการเรียน 400 ชั่วโมง


ระดับถัดไป?

เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษระดับ B2 และทักษะที่จะได้รับเมื่ออยู่ในระดับกลางสูง


15

นาที

QUICK CHECKทดสอบด่วน เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว