arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • การทดสอบ

  arrowDown
 • การรับรอง

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • เกี่ยวกับเรา

  arrowDown
mobileBadge
desktopCenterBadgedesktopRightBadgedesktopLeftBadge

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง EF SET

ภาพรวม

เรามีเป้าหมายในการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ตลอด รวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง ที่ EF SET เรานำการวิจัยและการพัฒนาที่ซับซ้อนมาใช้เพื่อทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เรียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในการสร้างช่องทางการทดสอบที่ทันสมัย เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านการประเมินภาษา การทดสอบแบบกลุ่มใหญ่และการวัดผลทางจิตวิทยา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดเอกสารหัวข้อ EF SET Academic Report ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการออกข้อสอบ รายละเอียดข้อสอบ การประเมินผลที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป การกำหนดรูปแบบ การวิเคราะห์รายการ การตั้งค่ามาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ info@efset.org.


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการของเรา

EF SET Academic Report

>

ดาวน์โหลด


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแม่นยำของผลสอบและความน่าเชื่อถือของ EF SET เมื่อเปรียบเทียบกับแบบทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ


ความสำคัญของ EF SET ที่มีผลต่อ EF EPI

EF SET เป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับ EF English Proficiency Index (EF EPI) ซึ่งเป็นรายงานการจัดอันดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษรายปีของประเทศ โดยแบ่งเป็น EF EPI สำหรับโรงเรียนและ EF EPI สำหรับบริษัท คะแนนของ


ทดสอบภาษาอังกฤษฟรี

15

นาที

QUICK CHECKทดสอบด่วน เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว