arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • การทดสอบ

  arrowDown
 • การรับรอง

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • เกี่ยวกับเรา

  arrowDown
mobileBadge
desktopCenterBadgedesktopRightBadgedesktopLeftBadge

คะแนน ภาษาอังกฤษ ของเรา

ภาพรวม

เมื่อคุณทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ คุณจะได้รับคะแนน หลายครั้งที่การทดสอบมีเกณฑ์บ่งชี้ความหมายของคะแนน การอธิบายระดับภาษาอังกฤษหรือจัดประเภท เช่น “ระดับเริ่มต้น” หรือ “ระดับสูง” ทั่วโลกมีการใช้ระบบกำหนดระดับภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมากมาย และมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษหลากหลายที่มีระบบกำหนดระดับการให้คะแนนโดยนัยหรืออย่างชัดเจน แบบทดสอบภาษาอังกฤษบางส่วนได้สร้างแผนการระดับทางภาษา ขณะที่แบบทดสอบอื่น ๆ ใช้โครงสร้างตามทฤษฎีโดยไม่มีแบบทดสอบมาเกี่ยวข้อง


คะแนนของเรา

วิธีที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในค้นหาระดับภาษาอังกฤษของคุณคือการทำแบบทดสอบที่ออกแบบมาอย่างดี ประเภทแบบทดสอบมีมากมายให้เลือก แต่การทำ EF SET ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี คุณสามารถใช้ผลคะแนน EF SET เพื่อรับรองระดับภาษาอังกฤษในประวัติย่อของคุณและบนเว็บไซต์ LinkedIn แบบทดสอบภาษาอังกฤษของ EF SET มีมาตรฐานและสามารถวัดทุกระดับได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญ ซึ่งมาพร้อมกับมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญได้บางส่วน แต่ไม่ครอบคลุมเท่า CEFR การใช้ EF SET เพื่อติดตามระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณตลอดเดือนหรือทั้งปีจะช่วยมอบแนวทางที่มีมาตรฐานในการประเมินความก้าวหน้าของคุณเอง

การรับรองระดับภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหลายแห่งและการขอวีซ่า สำหรับการหางาน แม้ว่าจะมีข้อกำหนดอย่างเป็นทางการไม่มากนัก แต่การรับรองระดับภาษาอังกฤษจะทำให้คุณโดดเด่นจากผู้อื่น หากพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้น การวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณอย่างแม่นยำและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับทักษะได้ตลอดเวลานั้นนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีที่คุณจะรู้ได้ว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด


แปลงคะแนนจากแบบทดสอบหนึ่งไปยังอีกแบบทดสอบ

การจับคู่ระบบวัดระดับหนึ่งกับอีกระบบนั้นค่อนข้างยาก ตารางด้านล่างสามารถใช้ในการเปรียบเทียบได้ดี หากคุณทำหนึ่งในแบบทดสอบเหล่านี้ ตารางจะแสดงให้คุณเห็นประเภทคะแนนที่คุณอาจได้รับจากการทำแบบทดสอบอื่น

CEFR ¹

EF SET

TOEFL iBT ²

IELTS ³

TOEIC (R&L) Total Score ⁴

Cambridge English Scale ⁵

Global Scale of English ⁶

pre-A10 - 20n/an/an/a80 - 99n/a
A1 Beginner21 - 30n/an/a120 - 220100 - 11922 - 29
A2 Elementary31 - 40n/an/a225 - 545120 - 13930 - 42
B1 Intermediate41 - 5042 - 714.0 - 5.0550 - 780140 - 15943 - 58
B2 Upper Intermediate51 - 6072 - 945.5 - 6.5785 - 940160 - 17959 - 75
C1 Advanced61 - 7095 - 1207.0 - 8.0945 - 990180 - 19976 - 84
C2 Proficient71 - 100n/a8.5 - 9.0n/a200 - 23085 - 90
 1. ระดับของการจัดประเภท (A1-ระดับเริ่มต้น จนถึง C2-ระดับชำนาญ) มาจาก CEFR โดยเทียบคะแนนอ้างอิงตามเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแบบทดสอบโดยการใช้ CEFR เป็นตัววัดผลหลักสำหรับการเปรียบเทียบ

 2. Compare TOEFL® Scores: https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/

 3. IELTS and the CEFR: https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/common-european-framework

 4. Mapping ETS’ tests onto the CEFR: https://www.etsglobal.org/us/en/content/common-european-framework-reference-languages

 5. Cambridge English Scale Score Converter: https://www.cambridgeenglish.org/scale-score-converter/

 6. Pearson GSE Converter: https://www.english.com/gsescoreconverter/


ทำไมการรู้ระดับภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญ

ปกติระบบที่ใช้อธิบายทักษะภาษาอังกฤษของคุณจะถูกวัดจากภายนอก ผู้ว่าจ้าง โรงเรียน ครูผู้สอน หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะขอให้คุณทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อบ่งชี้ระดับภาษาอังกฤษของคุณโดยการใช้ระบบแบบทดสอบ คุณอาจคุ้นเคยกับระบบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งมากกว่าอีกอย่าง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสถานที่ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา คุณต้องมี TOEFL มากกว่า 100 คะแนน หากคุณขอวีซ่าเพื่อย้ายไปยังอังกฤษ คุณอาจคุ้นเคยกับ CEFR ระดับ B1 มากกว่า