arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

คะแนน ภาษาอังกฤษ ของเรา

คะแนน ภาษาอังกฤษ ของเรา

เมื่อคุณทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ คุณจะได้รับคะแนน หลายครั้งที่การทดสอบมีเกณฑ์บ่งชี้ความหมายของคะแนน การอธิบายระดับภาษาอังกฤษหรือจัดประเภท เช่น “ระดับเริ่มต้น” หรือ “ระดับสูง” ทั่วโลกมีการใช้ระบบกำหนดระดับภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมากมาย และมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษหลากหลายที่มีระบบกำหนดระดับการให้คะแนนโดยนัยหรืออย่างชัดเจน แบบทดสอบภาษาอังกฤษบางส่วนได้สร้างแผนการระดับทางภาษา ขณะที่แบบทดสอบอื่น ๆ ใช้โครงสร้างตามทฤษฎีโดยไม่มีแบบทดสอบมาเกี่ยวข้อง

วิธีที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในค้นหาระดับภาษาอังกฤษของคุณคือการทำแบบทดสอบที่ออกแบบมาอย่างดี ประเภทแบบทดสอบมีมากมายให้เลือก แต่การทำ EF SET ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี คุณสามารถใช้ผลคะแนน EF SET เพื่อรับรองระดับภาษาอังกฤษในประวัติย่อของคุณและบนเว็บไซต์ LinkedIn แบบทดสอบภาษาอังกฤษของ EF SET มีมาตรฐานและสามารถวัดทุกระดับได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญ ซึ่งมาพร้อมกับมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญได้บางส่วน แต่ไม่ครอบคลุมเท่า CEFR การใช้ EF SET เพื่อติดตามระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณตลอดเดือนหรือทั้งปีจะช่วยมอบแนวทางที่มีมาตรฐานในการประเมินความก้าวหน้าของคุณเอง

การรับรองระดับภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหลายแห่งและการขอวีซ่า สำหรับการหางาน แม้ว่าจะมีข้อกำหนดอย่างเป็นทางการไม่มากนัก แต่การรับรองระดับภาษาอังกฤษจะทำให้คุณโดดเด่นจากผู้อื่น หากพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้น การวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณอย่างแม่นยำและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับทักษะได้ตลอดเวลานั้นนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีที่คุณจะรู้ได้ว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

การจับคู่ระบบวัดระดับหนึ่งกับอีกระบบนั้นค่อนข้างยาก ตารางด้านล่างสามารถใช้ในการเปรียบเทียบได้ดี หากคุณทำหนึ่งในแบบทดสอบเหล่านี้ ตารางจะแสดงให้คุณเห็นประเภทคะแนนที่คุณอาจได้รับจากการทำแบบทดสอบอื่น *

A1 - Beginner
A2 -Elementary
B1 - Intermediate
B2 - Upper intermediate
C1 - Advanced
C2 - Proficient

EF SET

1-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-100

ACTFL

Novice

Intermediate

Advanced Low

Advanced Mid

Advanced High

Superior

CLB

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

ILR

0

1

1+

2

3

4

Cambridge Exams

KET 45 to 69

KET Pass, Pass with Merit / PET 45 to 69

KET Pass with Distinction / PET Pass, Pass with Merit / FCE 140 to 159

CAE 160 to 179 / FCE grade B or C / PET Pass with Distinction

CPE 180 to 199 / CAE grade B or C / FCE grade A 180 to 190

CAE 200 - 230

IELTS

4.0-5.0

5.5-6.0

6.5-7.5

8.0-9.0

TOEFL

iBT 42-71

iBT 72-94

iBT 95-120

TOEIC Listening

60-105

110-270

275-395

400-485

490-495

TOEIC Reading

60-110

115-270

275-380

385-450

455-495

PTE General level

A1

1

2

3

4

5

PTE Academic

30-42

43-58

59-75

76-84

85+

BEC

Prelim

Vantage

Higher

City and Guilds

Preliminary

Access

Achiever

Communicator

Expert

Mastery

NQF

Entry Level

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4-6

Level 7-8

iTEP

1-2

2.5-3

3.5

4-4.5

5-5.5

6

*ระดับของการจัดประเภท (A1-ระดับเริ่มต้น จนถึง C2-ระดับชำนาญ) มาจาก CEFR โดยเทียบคะแนนอ้างอิงตามเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแบบทดสอบโดยการใช้ CEFR เป็นตัววัดผลหลักสำหรับการเปรียบเทียบ

ปกติระบบที่ใช้อธิบายทักษะภาษาอังกฤษของคุณจะถูกวัดจากภายนอก ผู้ว่าจ้าง โรงเรียน ครูผู้สอน หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะขอให้คุณทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อบ่งชี้ระดับภาษาอังกฤษของคุณโดยการใช้ระบบแบบทดสอบ คุณอาจคุ้นเคยกับระบบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งมากกว่าอีกอย่าง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสถานที่ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา คุณต้องมี TOEFL มากกว่า 100 คะแนน หากคุณขอวีซ่าเพื่อย้ายไปยังอังกฤษ คุณอาจคุ้นเคยกับ CEFR ระดับ B1 มากกว่า

เริ่มทดสอบภาษาอังกฤษ 15 นาที เช็คด่วน วันนี้
เริ่มการทดสอบ
รับ EF SET Certificate™ ภายในหนึ่งชั่วโมง
รับใบรับรอง