arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • การทดสอบ

  arrowDown
 • การรับรอง

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • เกี่ยวกับเรา

  arrowDown
mobileBadge
desktopCenterBadgedesktopRightBadgedesktopLeftBadge

ความสำคัญของ EF SET ที่มีผลต่อ EF EPI

ความสำคัญของ EF EPI

EF SET เป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับ EF English Proficiency Index (EF EPI) ซึ่งเป็นรายงานการจัดอันดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษรายปีของประเทศ โดยแบ่งเป็น EF EPI สำหรับโรงเรียนและ EF EPI สำหรับบริษัท คะแนนของ EF SET จะถูกใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับ EF EPI โดยจะไม่เปิดเผยชื่อผู้สอบ ในแต่ละปีนั้นมีผู้สอบจำนวนมากเข้าร่วมการโครงการนี้

เนื่องจาก EF SET เป็นการทดสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฉะนั้นจึงมีการนำผลคะแนนไปวิจัย และนั่นคือเป้าหมายของ EF EPI จากตัวอย่างผลคะแนนที่รวบรวมมา EF EPI ได้ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ในการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ โรงเรียนและบริษัท ขณะนี้ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยกว่าพันแห่งได้ใช้ EF SET ในการวัดผลภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อที่จะใช้เปรียบเทียบกับระดับประเทศและส่วนภูมิภาค ว่านักเรียนนั้นอยู่ในระดับไหนตามรายงานของ EF EPI

เว็บไซต์ EF EPI ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้หลายอย่างและถูกออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีบนเว็บไซต์นี้ได้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลวิเคราะห์ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศ ถ้าคุณสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ EF EPI ครั้งต่อไป เพียงแค่ลองทดสอบ EF SET เท่านั้น!


15

นาที

QUICK CHECKทดสอบด่วน เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว