arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • Các kỳ thi

  arrowDown
 • Chứng nhận

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • Về chúng tôi

  arrowDown
mobileBadge
desktopCenterBadgedesktopRightBadgedesktopLeftBadge

Nghiên cứu phía sau bài thi EF SET

Tổng quat

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra các bài thi kiểm tra trình độ Anh ngữ không chỉ đảm bảo tính chính xác mà còn tiết kiệm, dễ sử dụng và luôn có thể truy cập bất cứ lúc nào. Tại EF SET, chúng tôi đang ứng dụng các hoạt động nghiên cứu và phát triển tinh vi để mang tới các bài kiểm tra tiếng Anh được chuẩn hóa và chấm điểm khách quan cho người học ở mọi trình độ - từ bắt đầu đến cao cấp - hoàn toàn miễn phí.

Để tạo ra nền tảng khảo thí tiên tiến nhất, chúng tôi đã tập hợp các chuyên gia đầu ngành về đánh giá ngôn ngữ, kiểm định quy mô lớn và tâm trắc học. Để tìm hiểu thêm, vui lòng tải báo cáo chính thức của chúng tôi có tên EF SET Academic Report. Báo cáo này mô tả chi tiết phương pháp thiết kế bài thi, thông số kỹ thuật và sự tương ứng với Khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu, kết hợp, phân tích đề mục, thiết lập chuẩn và quản lý chất lượng liên tục..

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với chúng tôi tại info@efset.org.


Đọc thêm về thông tin nghiên cứu và phát triển của chúng tôi:

EF SET Academic Report

>

Tải xuống


Đọc thêm về giá trị và mức độ tin cậy của EF SET so với các bài kiểm tra tiếng Anh khác:

Tóm tắt

>

Tải xuống

EF SET và TOEFL

>

Tải xuống

EF SET và IELTS

>

Tải xuống


EF SET cung cấp nguồn dữ liệu cho EF EPI

Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF (EF EPI) là bảng xếp hạng toàn diện nhất thế giới về các kỹ năng tiếng Anh của người trưởng thành. Được xuất bản hàng năm, EF EPI là tiêu chuẩn quốc tế quan trọng đánh giá trình độ tiếng Anh dành cho người lớn. Các báo cáo EP EPI xác định những hạn chế phổ biến nhất và làm nổi bật các chiến lược hiệu quả nhất để nâng cao trình độ tiếng Anh. Nghiên cứu EF EPI được xây dựng hàng năm dựa trên kết quả bộ bài kiểm tra tiếng Anh được hoàn thành bởi hàng trăm nghìn người tham gia trên toàn cầu trong năm trước đó.


Kiểm tra tiếng Anh của bạn miễn phí

15

PHÚT

QUICK CHECKBắt đầu kiểm tra nhanh các kỹ năng tiếng Anh của mình