arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • การทดสอบ

  arrowDown
 • การรับรอง

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • เกี่ยวกับเรา

  arrowDown
mobileBadge

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ C2

C2

ระดับชำนาญ

EF SET

71-100

C1

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • การฟังและการอ่านได้โดยง่าย

 • ภาษาพูดที่มีระดับความเร็วแบบเจ้าของภาษา

 • บทความที่มีเนื้อหาและโครงสร้างทางไวยกรณ์ที่ซับซ้อนและงานเขียนวรรณกรรม

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ C2

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • การฟังและการอ่านได้โดยง่าย

 • ภาษาพูดที่มีระดับความเร็วแบบเจ้าของภาษา

 • บทความที่มีเนื้อหาและโครงสร้างทางไวยกรณ์ที่ซับซ้อนและงานเขียนวรรณกรรม

C1

C2

ระดับชำนาญ

EF SET

71-100

ระดับชำนาญ (EF SET 71 - 100)

ภาษาอังกฤษระดับ C2 คือภาษาอังกฤษระดับที่ 6 และเป็นระดับสูงสุดตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) การกำหนดระดับของภาษาที่แตกต่างกันได้รับการเขียนขึ้นโดยสภายุโรป (Council of Europe) โดยทั่วไปอาจเรียกระดับนี้ว่า “พูดได้สองภาษา” เหมือนการกล่าวว่า “ฉันพูดได้สองภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส” เจ้าของภาษาอังกฤษที่มีพื้นความรู้ดีจะมีทักษะอยู่ที่ระดับ C2 ผู้เรียนภาษาอังกฤษจำนวนน้อยที่มาถึงระดับนี้ เนื่องจากเป้าหมายเกี่ยวกับอาชีพหรือเป้าหมายทางวิชาการที่ไม่จำเป็นต้องใช้


การบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ C2

วิธีที่ดีที่สุดในการบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ C2 คือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง แบบทดสอบที่ได้รับมาตรฐานหลายอย่างไม่สามารถวัดระดับ C2 ได้ ดังนั้นหากคิดว่าทักษะของคุณอาจอยู่ที่ระดับ C2 คุณควรเลือกแบบทดสอบที่สามารถวัดระดับได้อย่างแม่นยำ ด้านล่างเป็นรายชื่อแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและคะแนนที่เทียบเท่าระดับ C2

Test

Score equivalent to the C2 level¹

EF SET71 - 100
IELTS8.0 - 9.0
TOEIC (R&L) Totaln/a
Cambridge English Scale200 - 230
TOEFL iBTn/a
Global Scale of English (Pearson)85 - 90
 1. For full score comparisons, please visit our English Score page


สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับC2

ภาษาอังกฤษระดับ C2 คือระดับของเจ้าของภาษา สามารถอ่านและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อทุกประเภท แสดงทางอารมณ์และความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมทางวิชาการหรือด้านอาชีพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ C2 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

 1. เข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย

 2. สามารถสรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่าง ๆ สร้างข้อโต้แย้งและใช้ในการนำเสนอที่สอดคล้องกัน

 3. สามารถแสดงออกและสื้อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน


รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ C2

การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ C2 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ C1 สามารถทำได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้

 • พูดคุยหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหุ่นยนต์และนวัตกรรมใหม่

 • พูดเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง นักกิจกรรมที่มีชื่อเสียงและข่าวซุบซิบของคนดัง

 • ใช้เทคนิคหลากหลายเพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์ในคำพูดและการเขียน

 • พูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ให้ข้อเสนอแนะและเข้าใจคำแนะนำเรื่องการเงินส่วนบุคคล

 • พูดเกี่ยวกับความเครียดในชีวิตของตัวเอง รวมถึงของเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน

 • พูดคุยถึงเทคนิคการทำวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ

ทักษะที่พัฒนาจะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนสามารถคาดหวังได้ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ระดับ C2 เมื่อผ่านการเรียน 1000 ชั่วโมง


15

นาที

QUICK CHECKทดสอบด่วน เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว