ระดับชำนาญ (Proficient) / EF SET ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 71 - 100

ภาษาอังกฤษระดับ C2 คือภาษาอังกฤษระดับที่ 6 และเป็นระดับสูงสุดตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) การกำหนดระดับของภาษาที่แตกต่างกันได้รับการเขียนขึ้นโดยสภายุโรป (Council of Europe) โดยทั่วไปอาจเรียกระดับนี้ว่า “พูดได้สองภาษา” เหมือนการกล่าวว่า “ฉันพูดได้สองภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส” เจ้าของภาษาอังกฤษที่มีพื้นความรู้ดีจะมีทักษะอยู่ที่ระดับ C2 ผู้เรียนภาษาอังกฤษจำนวนน้อยที่มาถึงระดับนี้ เนื่องจากเป้าหมายเกี่ยวกับอาชีพหรือเป้าหมายทางวิชาการที่ไม่จำเป็นต้องใช้

วิธีที่ดีที่สุดในการบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ C2 คือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง แบบทดสอบที่ได้รับมาตรฐานหลายอย่างไม่สามารถวัดระดับ C2 ได้ ดังนั้นหากคิดว่าทักษะของคุณอาจอยู่ที่ระดับ C2 คุณควรเลือกแบบทดสอบที่สามารถวัดระดับได้อย่างแม่นยำ ด้านล่างเป็นรายชื่อแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและคะแนนที่เทียบเท่าระดับ C2

ชื่อแบบทดสอบ

คะแนนเทียบเท่าระดับ C2

EF SET

71-100

IELTS

8.0-9.0

TOEIC

ไม่สามารถวัดกับระดับ C2

TOEFL

ไม่สามารถวัดกับระดับ C2

ภาษาอังกฤษระดับ C2 คือระดับของเจ้าของภาษา สามารถอ่านและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อทุกประเภท แสดงทางอารมณ์และความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมทางวิชาการหรือด้านอาชีพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ C2 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

  1. เข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย
  2. สามารถสรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่าง ๆ สร้างข้อโต้แย้งและใช้ในการนำเสนอที่สอดคล้องกัน
  3. สามารถแสดงออกและสื้อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน

การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ C2 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ C1 สามารถทำได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้

  • พูดคุยหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหุ่นยนต์และนวัตกรรมใหม่
  • พูดเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง นักกิจกรรมที่มีชื่อเสียงและข่าวซุบซิบของคนดัง
  • ใช้เทคนิคหลากหลายเพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์ในคำพูดและการเขียน
  • พูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ให้ข้อเสนอแนะและเข้าใจคำแนะนำเรื่องการเงินส่วนบุคคล
  • พูดเกี่ยวกับความเครียดในชีวิตของตัวเอง รวมถึงของเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน
  • พูดคุยถึงเทคนิคการทำวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ

ทักษะที่พัฒนาจะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนสามารถคาดหวังได้ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ระดับ C2 เมื่อผ่านการเรียน 1000 ชั่วโมง

เริ่มทดสอบภาษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว
เริ่มการทดสอบ
รับใบรับรองผลภาษาอังกฤษภายในหนึ่งชั่วโมง
รับใบรับรอง