ทดสอบภาษาอังกฤษฟรี

วัดผลภาษาอังกฤษได้ทันที

15 นาที

  • ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องลงทะเบียน เริ่มทดสอบได้ทันที
  • ผลลัพธ์ที่ประเมินสอดคล้องกับระดับ CEFR
  • แชร์คะแนนของคุณบนสื่อโซเชียลมีเดีย
เริ่มต้นทำแบบทดสอบฉบับเร่งด่วน เริ่มต้นทำแบบทดสอบฉบับเร่งด่วน เรียนรู้เพิ่มเติม

ใบรับรองภาษาอังกฤษ

50 นาที

ลงทะเบียนฟรี รับใบรับรองภาษาอังกฤษของคุณตอนนี้ เรียนรู้เพิ่มเติม