วัดผลภาษาอังกฤษได้ทันที

รับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษฟรี

15 นาที

ลองทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษฉบับเร่งด่วนของเรา เพื่อประเมินระดับภาษาอังกฤษของคุณ รวมถึงทักษะการอ่าน (ไวยกรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) และทักษะการฟัง

เริ่มต้นทำแบบทดสอบฉบับเร่งด่วน เริ่มต้นทำแบบทดสอบฉบับเร่งด่วน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องลงทะเบียน เริ่มทดสอบได้ทันที
  • ผลลัพธ์ที่ประเมินสอดคล้องกับระดับ CEFR
  • แชร์คะแนนของคุณบนสื่อโซเชียลมีเดีย

คุณมีเวลามากพอไหม? รับใบรับรอง EF SET อย่างเป็นทางการ

ทำแบบทดสอบ 50 นาที เพื่อรับ URL ใบร้บรองภาษาอังกฤษส่วนตัวสำหรับแนบไปยังประวัติ LinkedIn หรือ CV ของคุณ นอกจากนี้คุณจะได้รับบทวิเคราะห์ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับทักษะการอ่านและการฟังของคุณ พร้อมผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับระดับ CEFR ที่ได้รับการยอมรับ

รับใบรับรองภาษาอังกฤษของคุณตอนนี้