arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • การทดสอบ

  arrowDown
 • การรับรอง

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • เกี่ยวกับเรา

  arrowDown
mobileBadge

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ B2

B2

ระดับกลางสูง

EF SET

51-60

C1

B1

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • ใจความสำคัญของเนื้อหาที่ซับซ้อน

 • ภาษาพูด การถ่ายทอดสด หรือการออกอากาศต่างๆ

 • เนื้อหาที่มีคำศัพท์หลากหลายและจำนวนมาก

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ B2

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • ใจความสำคัญของเนื้อหาที่ซับซ้อน

 • ภาษาพูด การถ่ายทอดสด หรือการออกอากาศต่างๆ

 • เนื้อหาที่มีคำศัพท์หลากหลายและจำนวนมาก

B1

B2

ระดับกลางสูง

EF SET

51-60

C1

ระดับกลางสูง (EF SET 51 - 60)

ภาษาอังกฤษระดับ B2 คือภาษาอังกฤษระดับที่ 4 ตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) การกำหนดระดับของภาษาที่แตกต่างกันได้รับการเขียนขึ้นโดยสภายุโรป (Council of Europe) โดยทั่วไปอาจเรียกระดับนี้ว่า “มีความมั่นใจ” เหมือนการกล่าวว่า “ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจ” คำที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการคือ “ระดับกลางสูง” ในระดับนี้นักเรียนสามารถทำงานได้อย่างอิสระในเชิงวิชาการและใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ แต่จะมีข้อจำกัดของความไม่ต่อเนื่องและความแม่นยำเล็กน้อย


การบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ B2

วิธีที่ดีที่สุดในการบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ B2 คือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง ด้านล่างเป็นรายชื่อแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและคะแนนที่เทียบเท่าระดับ B2

Test

Score equivalent to the B2 level¹

EF SET51 - 60
IELTS5.5 - 6.0
TOEIC (R&L) Total785 - 940
Cambridge English Scale160 - 179
TOEFL iBT72 - 94
Global Scale of English (Pearson)59 - 75
 1. For full score comparisons, please visit our English Score page


สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ B2

ภาษาอังกฤษระดับ B2 ช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน และสื่อสารกับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาในองค์กรระหว่างประเทศที่ใช้งานภาษาอังกฤษระดับนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 ยังคงขาดความเชี่ยวชาญนอกเหนือสายอาชีพอยู่เล็กน้อย ซึ่งอาจมีข้อพลาดในรายละเอียดปลีกย่อยและการแปลความหมายในการสนทนาบางอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B2 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

 1. เข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ

 2. สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด

 3. สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ


รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2

การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ B1 สามารถทำได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้

 • เข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ หากได้รับความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจบางส่วน

 • พูดคุยเรื่องปัญหาทางเพศที่เกี่ยวข้องกับความหยาบคายและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม

 • พูดคุยเกี่ยวกับการเงินส่วนตัว ให้คำแนะนำทางการเงินแก่เพื่อนและเพื่อนร่วมงาน

 • พูดคุยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวและด้านการงาน รวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับชีวิตในที่ทำงาน

 • อธิบายวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ จุดแข็งและจุดอ่อน พูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ

 • พูดคุยเกี่ยวกับแนวความคิดและแนวทางที่จะใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

 • พูดคุยถึงสิ่งที่คุณชอบอ่านและแนะนำเรื่องดี ๆ ที่เหมาะสำหรับการอ่าน

 • ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทางสังคม รวมถึงการชื่นชมและแสดงความเสียใจ

 • พูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้นำและผู้นำที่ชื่นชอบ

 • รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสังคมและธุรกิจ

 • พูดคุยเรื่องการเมืองทั่วไปและพฤติกรรมของนักการเมือง

ทักษะที่พัฒนาจะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนสามารถคาดหวังได้ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ระดับ B2 เมื่อผ่านการเรียน 600 ชั่วโมง


ระดับถัดไป?

เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษระดับ C1 และทักษะที่จะได้รับเมื่ออยู่ในระดับสูง (Advanced).


15

นาที

QUICK CHECKทดสอบด่วน เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว