arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • การทดสอบ

  arrowDown
 • การรับรอง

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • เกี่ยวกับเรา

  arrowDown
mobileBadge

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ C1

C1

ระดับสูง

EF SET

61-70

C2

B2

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • เนื้อหาที่ยาวขึ้นและสามารถตีความได้อย่างแม่นยำ

 • ประโยคคำพูดยาวๆในหัวข้อต่างๆได้อย่างง่ายดาย

 • เนื้อหาที่ซับซ้อน ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความชำนาญของคุณ

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ C1

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • เนื้อหาที่ยาวขึ้นและสามารถตีความได้อย่างแม่นยำ

 • ประโยคคำพูดยาวๆในหัวข้อต่างๆได้อย่างง่ายดาย

 • เนื้อหาที่ซับซ้อน ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความชำนาญของคุณ

B2

C1

ระดับสูง

EF SET

61-70

C2

ระดับสูง (EF SET 61 - 70)

ภาษาอังกฤษระดับ C1 คือภาษาอังกฤษระดับที่ 5 ตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) การกำหนดระดับของภาษาที่แตกต่างกันได้รับการเขียนขึ้นโดยสภายุโรป (Council of Europe) โดยทั่วไปอาจเรียกระดับนี้ว่า “ระดับสูง” และเป็นชื่อระดับอย่างเป็นทางการที่ใช้โดย EF SET ในระดับนี้นักเรียนสามารถ นักเรียนสามารถสื่อได้อย่างอิสระและมีความแม่นยำมากเกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลายในเกือบทุกเรื่องโดยไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า


การบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ C1

วิธีที่ดีที่สุดในการบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ C1 คือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง ด้านล่างเป็นรายชื่อแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและคะแนนที่เทียบเท่าระดับ C1

Test

Score equivalent to the C1 level¹

EF SET61 - 70
IELTS6.5 - 7.5
TOEIC (R&L)945 - 990
Cambridge English Scale180 - 199
TOEFL iBT95 - 120
Global Scale of English (Pearson)76 - 84
 1. For full score comparisons, please visit our English Score page


สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ C1

ภาษาอังกฤษระดับ C1 ช่วยให้สามารถสื่อสารในการทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบหรือภายใต้สภาพแวดล้อมเชิงวิชาการ ระดับ C1 คือการใช้ทักษะได้อย่างเต็มที่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ C1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

 1. เข้าใจความต้องการที่หลากหลาย ข้อความที่ยาวขึ้น และตระหนักถึงความหมายโดยนัย

 2. สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนัก

 3. สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในระดับสังคม วิชาการและด้านอาชีพ

 4. สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสาร คำเชื่อมและการเชื่อมโยงความ


รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1

การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ B2 สามารถทำได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของความสำเร็จ รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมประสบความสำเร็จ

 • พูดคุยถึงรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับภาพวาดและสถาปัตยกรรมของอาคารที่ชื่นชอบ

 • ถกปัญหาทางสังคม วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และบทบาทที่องค์กรสามารถทำได้

 • ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัย

 • พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์และปัญหาในข่าว ผลกระทบต่อผู้คนและเพื่อนร่วมงาน

 • พูดเกี่ยวกับความเสี่ยงในชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนงานและการเล่นกีฬาที่อันตราย

 • เปรียบเทียบและเทียบเคียงรูปแบบการศึกษาและโรงเรียน

 • โต้ตอบด้วยมุกตลก รวมถึงรูปแบบที่ซับซ้อน เช่น การเสียดสี

 • เข้าใจรูปแบบของการสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงทางตรง ทางอ้อม เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 • พูดคุยถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิต รวมถึงความสมดุลของชีวิตการทำงานและที่บ้าน

 • เข้าใจและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาด้านจริยธรรม เช่น การฝ่าฝืนจารีต

ทักษะที่พัฒนาจะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนสามารถคาดหวังได้ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ระดับ C1 เมื่อผ่านการเรียน 800 ชั่วโมง


ระดับถัดไป?

เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษระดับ C2 และทักษะที่จะได้รับเมื่ออยู่ในระดับชำนาญ (Proficient)


15

นาที

QUICK CHECKทดสอบด่วน เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว