arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • Các kỳ thi

  arrowDown
 • Chứng nhận

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • Về chúng tôi

  arrowDown
mobileBadge
desktopCenterBadgedesktopRightBadgedesktopLeftBadge

EF SET cung cấp nguồn dữ liệu cho EF EPI

Nguồn dữ liệu cho EF EPI

EF SET cung cấp dữ liệu để xây dựng Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF (EF EPI) - chỉ số xếp hạng trình độ tiếng Anh của các quốc gia hằng năm. Sau khi mã hóa thông tin để đảm bảo bảo mật thông tin, mọi điểm EF SET sẽ được sử dụng cho dữ liệu EF EPI, có nghĩa là từng bài kiểm tra tiếng Anh của hàng trăm nghìn người tham gia sẽ đóng góp vào nghiên cứu này mỗi năm.

Vì EF SET là một bài kiểm tra tiếng Anh miễn phí nên bạn hoàn toàn có thể chia sẻ bài thi đến với nhiều người khác. Đó là mục tiêu của EF EPI. Nhờ vào quy mô lớn và tần suất mẫu, EF EPI hiện là thang đánh giá hữu ích cho người học tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh, trường học, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách. Hàng ngàn trường học và trường Đại học đang sử dụng EF SET để đánh giá sinh viên của họ và so sánh với trình độ tiếng Anh của quốc gia và địa phương như được báo cáo trong EF EPI.

Trang web EF EPI có rất nhiều thông tin và hiển thị tương tác để hỗ trợ nên ai cũng có thể dễ dàng truy cập xem các dữ liệu chi tiết. Các báo cáo hàng năm cũng có sẵn để tải xuống, các thông tin chi tiết về các quốc gia riêng lẻ và mức độ thành thạo khu vực cũng được cung cấp đầy đủ. Nếu bạn muốn là một phần của báo cáo EF EPI tiếp theo, rất đơn giản - hãy tham gia bài kiểm tra EF SET!


15

PHÚT

QUICK CHECKBắt đầu kiểm tra nhanh các kỹ năng tiếng Anh của mình