Tại EF Education First, chúng tôi đang ứng dụng các hoạt động nghiên cứu và phát triển tinh vi để mang tới các bài kiểm tra tiếng Anh được chuẩn hóa và chấm điểm khách quan cho người học ở mọi trình độ - từ bắt đầu đến cao cấp - hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá nhanh trình độ tiếng Anh của bạn Nhận ngay chứng chỉ anh văn chính thức

Để tạo ra nền tảng khảo thí tiên tiến nhất, chúng tôi đã tập hợp các chuyên gia đầu ngành về đánh giá ngôn ngữ, kiểm định quy mô lớn và tâm trắc học. Để tìm hiểu thêm, vui lòng tải báo cáo chính thức của chúng tôi có tên Báo cáo cơ sở kỹ thuật của EF Standard English Test. Báo cáo này mô tả chi tiết phương pháp thiết kế bài thi, thông số kỹ thuật và sự tương ứng với Khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu, kết hợp, phân tích đề mục, thiết lập chuẩn và quản lý chất lượng liên tục..

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với chúng tôi tại info@efset.org.

Đọc thêm về thông tin nghiên cứu và phát triển của chúng tôi:

EF SET Academic Report

Đọc thêm về giá trị và mức độ tin cậy của EF SET so với các bài kiểm tra tiếng Anh khác:

Summary

EF SET and IELTS

EF SET and TOEFL