arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • Các kỳ thi

  arrowDown
 • Chứng nhận

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • Về chúng tôi

  arrowDown
mobileBadge
desktopBadge

Giải pháp đánh giá tiếng Anh

Kiểm tra nhóm miễn phí được cung cấp bởi EF SET


icon

Kiểm tra nhân viên hoặc sinh viên


icon

Xem ngay kết quả xét nghiệm


icon

Chứng chỉ tiếng anh


Giải pháp thử nghiệm doanh nghiệp

Sử dụng EF SET để đánh giá trình độ tiếng Anh của người xin việc, nhà thầu hoặc nhân viên của bạn.

Giải pháp đánh giá giáo dục

Sử dụng EF SET để đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh của học sinh.