Chứng chỉ tiếng Anh

Nhận ngay chứng chỉ anh văn chính thức

50 Phút

Bạn sẽ nhận được chứng chỉ anh văn của mình ngay lập tức. Không cần trả phí. Không cần lo nghĩ

Đăng nhập miễn phí Nhận chứng chỉ của bạn
  • Nhận URL giấy chứng nhận cá nhân của bạn 
  • Dễ dàng đưa kết quả lên Linkedln
  • Phân tích kỹ năng nghe, đọc của bạn một cách nhanh chóng
  • Nhận được những khuyến nghị cải thiện trình độ tiếng anh của bạn hiệu quả 
  • Kết quả dựa trên khung tham chiếu CEFR quốc tế  
  • Tương thích với trình độ anh văn sẵn có của bạn
  • Thích hợp trong việc theo dõi sự tiến bộ của bản thân  

Không có đủ thời gian?

Hãy thử bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến dài 15 phút của chúng tôi để có điểm mốc về mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn.

Bắt đầu bài kiểm tra nhanh