arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • Các kỳ thi

  arrowDown
 • Chứng nhận

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • Về chúng tôi

  arrowDown

EF SET Certificate

Hãy trải nghiệm bài kiểm tra 50 phút của chúng tôi và nhận Chứng chỉ tiếng Anh để thêm vào hồ sơ Linkedln và CV bằng cách liên kết một cách dễ dàng.

Chứng chỉ tiếng anh
desktopImagedesktopImage
mobileBadgemobileImage

Cách bài kiểm tra hoạt động

1

Tìm thời gian

Bạn sẽ phải hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra trong một lần ngồi không nghỉ. Không thể tạm dừng bài kiểm tra.

Xem thêm

2

Làm bài kiểm tra EF SET 50

Hoàn thành thiết lập EF 50 phút với số điểm hợp lệ và nhận chứng chỉ của bạn trực tuyến ngay lập tức.

Làm bài kiểm tra EF SET

3

Thêm vào hồ sơ

Với việc thêm kết quả kiểm tra tiếng Anh đã được EF SET Certificate™ ghi nhận, bạn có thể giúp hồ sơ của mình tăng số lượt xem lên gấp 6 lần trên LinkedIn

Xem thêm

Nhận chứng chỉ EF SET Certificate chỉ trong vòng 1 giờ

Được khuyên dùng cho những bạn đang muốn kiểm tra kỹ năng đọc và nghe để đi du học nước ngoài hoặc phát triển sự nghiệp.

Nhận chứng chỉ của bạn