arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

Làm bài kiểm tra EF SET trong vòng 50 phút

Làm bài kiểm tra EF SET trong vòng 50 phút

Nhận ngay Chứng chỉ Tiếng Anh chính thức

50 Phút

Nhận được Chứng chỉ Tiếng Anh EF SET Certificate™ của mình ngay lập tức. Không cần trả phí. Không còn lo nghĩ

Đăng nhập miễn phí
  • Nhận URL giấy chứng nhận cá nhân của bạn 
  • Dễ dàng đưa kết quả lên Linkedln
  • Phân tích kỹ năng nghe, đọc của bạn một cách nhanh chóng
  • Nhận được những khuyến nghị cải thiện trình độ tiếng anh của bạn hiệu quả 
  • Kết quả dựa trên khung tham chiếu CEFR quốc tế  
  • Tương thích với trình độ anh văn sẵn có của bạn
  • Thích hợp trong việc theo dõi sự tiến bộ của bản thân  

Được khuyên dùng cho những bạn đang muốn kiểm tra kỹ năng đọc và nghe để đi du học nước ngoài hoặc phát triển sự nghiệp.

Không có đủ thời gian?

Hãy thử bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến dài 15 phút của chúng tôi để có điểm mốc về mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn.

Bắt đầu bài kiểm tra nhanh