arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • Các kỳ thi

  arrowDown
 • Chứng nhận

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • Về chúng tôi

  arrowDown
topBadgeleftBadgerightBadge
mobileTopBadgemobileMidBadge

Giải pháp đánh giá giáo dục

50

MIN

EF SETSử dụng EF SET để đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh của học sinh (16 năm +). Tạo một tài khoản quản trị viên để bắt đầu.

 • Trang đích tùy chỉnh

 • Được xây dựng trong báo cáo

 • Hoàn toàn miễn phí và tự phục vụ

Với trang web EF SET của bạn, hãy nhanh chóng đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của học sinh.

image
icon

Giải pháp trang đích vượt trội


icon

Không cần phát triển


icon

Báo cáo đầy đủ về thí sinh của bạn


icon

Miễn phí sử dụng không giới hạn


Cách bài kiểm tra hoạt động

1

Tạo tài khoản

Tạo tài khoản quản trị viên cho lớp học, trường học hoặc trường đại học của bạn. Nó chỉ mất một vài giây.

Tạo tài khoản ngay bây giờ

2

Định cấu hình bài kiểm tra của bạn

Định cấu hình trang đích của bạn và chia sẻ nó với sinh viên của bạn trên bất kỳ nền tảng nào bạn thường sử dụng để giao tiếp.

Bắt đầu

3

Phân tích kết quả

Đăng nhập để xem kết quả kiểm tra của bạn. Tải xuống tệp CSV để phân tích hoặc nhập kết quả vào các hệ thống khác.

Đăng nhập

Bạn muốn kiểm tra nhân viên của mình?

Chúng tôi có một nền tảng thử nghiệm nhóm miễn phí dành riêng cho bạn.

Xem thêm