arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • Các kỳ thi

  arrowDown
 • Chứng nhận

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • Về chúng tôi

  arrowDown
mobileBadge
desktopCenterBadgedesktopRightBadgedesktopLeftBadge

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi muốn nghe từ bạn và mong muốn phản hồi trong vòng 1 tuần. Nếu bạn đã thi EF SET thông qua công ty của bạn hoặc là một phần của quy trình tuyển dụng, vui lòng sử dụng biểu mẫu này để thay thế.

Một số câu hỏi phổ biến nhất của bạn:

 • Không thể tìm thấy chứng chỉ của bạn -> sử dụng trang này

 • Chứng chỉ PDF -> có liên kết tải xuống ở cuối chứng chỉ của bạn

 • Sửa tên chứng chỉ -> gửi tên đầy đủ chính xác của bạn tới info@efset.org từ địa chỉ e-mail bạn đã sử dụng khi làm bài kiểm tra.

 • Chấp nhận chứng chỉ -> Hỏi trường đại học/trường học/công ty của bạn xem họ có chấp nhận EF SET không. Chúng tôi không giữ một danh sách.

 • Hợp pháp hóa / in ấn / đóng dấu -> Chúng tôi không có các dịch vụ này, nhưng bạn có thể in chứng chỉ PDF của mình.

 • Sự cố kỹ thuật -> Xóa cookie của bạn thường hữu ích hoặc thử từ một thiết bị khác.

Đối với tất cả các câu hỏi khác, gửi email tới info@efset.org