arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • Các kỳ thi

  arrowDown
 • Chứng nhận

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • Về chúng tôi

  arrowDown
mobileBadge
desktopCenterBadgedesktopRightBadgedesktopLeftBadge

Liên hệ với chúng tôi

Bài kiểm tra Tiếng Anh EF SET không chỉ đạt chất lượng như một bài kiểm tra tiếng Anh chuẩn hóa khác. Chúng tôi cung cấp giải pháp kiểm tra không chỉ đáng tin cậy mà còn miễn phí, dễ sử dụng và luôn có thể truy cập được bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp & mdash; liên lạc với bạn qua biểu mẫu bên dưới:

 • Các câu hỏi chung về EF SET hoặc trải nghiệm thử nghiệm cá nhân

 • Các bài kiểm tra của chúng tôi đang có và biết thêm thông tin về việc EF SET có thể đồng hành trong hành trình học của bạn tại trường học, doanh nghiệp và Bộ Giáo dục

Những thông tin đánh dấu * là bắt buộc


Họ*

Tên*

Loại câu hỏi*

Chọn

Quê hương*

Email*

Công ty / Trường học

Yêu cầu EF SET của bạn*

Tôi đồng ý để thông tin của tôi được sử dụng theo chính sách bảo mật.*