arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

Điểm số tiếng Anh

Điểm số tiếng Anh

Khi bạn làm một bài thi tiếng Anh, bạn sẽ nhận được một điểm số. Thông thường bạn cũng sẽ nhận được chỉ dẫn về ý nghĩa của điểm số đó được thể hiện dưới dạng một trình độ hoặc danh hiệu tiếng Anh, chẳng hạn như “mới bắt đầu” hay “cao cấp”. Có nhiều hệ thống phân cấp tiếng Anh khác nhau được sử dụng trên thế giới, và một tập hợp đa dạng hơn các kỳ thi tiếng Anh có cách tính điểm được tích hợp với một hệ thống phân cấp một cách ngầm định hoặc rõ ràng. Một số cơ chế phân cấp tiếng Anh được tích hợp vào một kỳ thi tiếng Anh cụ thể, trong khi những cơ chế khác là những khung tham chiếu lý thuyết không được liên kết với một kỳ thi nào.

Cách thức chắc chắn nhất để biết được trình độ tiếng Anh của bạn là làm một bài kiểm tra đánh giá được thiết kế bài bản. Có nhiều kỳ thi để lựa chọn, tuy nhiên làm bài thi EF SET là một khởi điểm tốt. Bạn có thể sử dụng điểm số EF SET của bản thân làm chứng nhận về trình độ tiếng Anh trong CV hay trang LinkedIn của mình. Bài thi EF SET hiện là bài thi tiếng Anh được chuẩn hóa duy nhất có thể đo lường chính xác tất cả các cấp độ kỹ năng từ mới bắt đầu đến thành thạo phù hợp với bộ tiêu chuẩn được công nhận quốc tế của Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR). Các kỳ thi tiếng Anh được tiêu chuẩn hóa khác có thể đánh giá một số mức độ thông thạo nhưng không phải toàn bộ thang đánh giá của CEFR. Sử dụng EF SET để theo dõi trình độ tiếng Anh của mình trong nhiều tháng hay nhiều năm cho bạn một cách thức được chuẩn hóa để đánh giá sự tiến bộ của bản thân.

Chứng nhận trình độ tiếng Anh là yêu cầu để đăng ký vào nhiều chương trình đại học và cấp thị thực. Trên thị trường lao động, mặc dù hiếm khi có yêu cầu chính thức, việc xác thực trình độ tiếng Anh của mình khiến cho bạn nổi bật hơn trong đám đông. Nhưng xét rộng hơn, việc đo lường trình độ tiếng Anh của bạn một cách chính xác và có thể theo dõi sự thay đổi cấp độ qua thời gian là rất quan trọng đối với bất kỳ người học tiếng Anh nào– vì còn cách nào khác để bạn biết được trình độ tiếng Anh của mình đang được cải thiện?

Mặc dù rất khó để quy chiếu một hệ thống phân cấp với hệ thống khác, bảng dưới đây mang tới cho bạn một ước lượng xấp xỉ tốt. Nếu bạn đã làm một trong những bài thi dưới đây, bảng này sẽ cho bạn biết bạn sẽ có thể đạt loại điểm số nào trong một kỳ thi khác.*

A1 - Beginner
A2 -Elementary
B1 - Intermediate
B2 - Upper intermediate
C1 - Advanced
C2 - Proficient

EF SET

1-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-100

ACTFL

Novice

Intermediate

Advanced Low

Advanced Mid

Advanced High

Superior

CLB

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

ILR

0

1

1+

2

3

4

Cambridge Exams

KET 45 to 69

KET Pass, Pass with Merit / PET 45 to 69

KET Pass with Distinction / PET Pass, Pass with Merit / FCE 140 to 159

CAE 160 to 179 / FCE grade B or C / PET Pass with Distinction

CPE 180 to 199 / CAE grade B or C / FCE grade A 180 to 190

CAE 200 - 230

IELTS

4.0-5.0

5.5-6.0

6.5-7.5

8.0-9.0

TOEFL

iBT 42-71

iBT 72-94

iBT 95-120

TOEIC Listening

60-105

110-270

275-395

400-485

490-495

TOEIC Reading

60-110

115-270

275-380

385-450

455-495

PTE General level

A1

1

2

3

4

5

PTE Academic

30-42

43-58

59-75

76-84

85+

BEC

Prelim

Vantage

Higher

City and Guilds

Preliminary

Access

Achiever

Communicator

Expert

Mastery

NQF

Entry Level

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4-6

Level 7-8

iTEP

1-2

2.5-3

3.5

4-4.5

5-5.5

6

*Các trình độ phân loại (A1-Người mới học đến C2-Thành thạo) được đưa ra theo CEFR. Việc so sánh điểm số được thực hiện dựa trên các trang web của cá nhân người cung cấp bài thi sử dụng CEFR như là chuẩn mực để so sánh.

Hệ thống cấp độ tiếng Anh bạn sử dụng để mô tả các kỹ năng tiếng Anh của mình thường là do yêu cầu từ bên ngoài. Một nhà tuyển dụng, trường học, giáo viên hoặc cơ quan xuất nhập cảnh yêu cầu bạn làm một bài thi tiếng Anh cụ thể, vì vậy bạn thực hiện theo và rồi mô tả trình độ tiếng Anh của bạn sử dụng hệ thống của kỳ thi đó. Tùy thuộc vào mục tiêu và nơi ở của bạn, có thể bạn sẽ quen thuộc với một hệ thống cấp độ tiếng Anh nhất định hơn các hệ thống khác. Ví dụ, nếu bạn ứng tuyển vào các trường đại học ở Mỹ, bạn có thể biết được điểm số TOEFL 100 có ý nghĩa gì, trong khi nếu bạn đang muốn xin thị thực để chuyển đến Anh Quốc, khả năng cao hơn là bạn sẽ quen thuộc với trình độ CEFR B1.

Bắt đầu làm bài kiểm tra tiếng Anh trong thời gian 15 phút Làm bài ngay hôm nay
Bắt đầu kiểm tra nhanh
Nhận chứng chỉ EF SET Certificate™ chỉ trong vòng 1 giờ
Nhận chứng chỉ của bạn