Wanneer u een Engelse toets maakt dan krijgt u een score. Vaak krijgt u een soort uitleg over wat de score betekent, uitgedrukt met een niveau of etiket, zoals: "beginner" of "gevorderde". Er worden wereldwijd veel verschillende beoordelingsmethoden gebruikt en een nog grotere hoeveelheid aan Engelse toetsen, met een heldere of minder heldere manier van beoordelen binnen hun scoring. Sommige niveaustaffels zijn binnen een bepaalde toets ingebouwd, terwijl andere theoretisch kaders zijn, zonder aangesloten toets.

Ontdek uw Engels Niveau Ontvang Certificaat Engels

De meest betrouwbare manier om uw niveau Engels te meten, is door een goed-opgestelde toets te maken. Er zijn meerdere toetsen waaruit u kunt kiezen, maar het maken van de EF SET is het juiste startpunt. U kunt uw EF SET score gebruiken als een certificering van uw niveau Engels op uw CV en LinkedIn. De EF SET is op het moment de enige gestandaardiseerde toets die op een nauwkeurige manier alle vaardigheidsniveaus meet, van beginner tot bekwaam, aan de hand van de internationaal erkende standaard: het Europees referentiekader (ERK). Andere gestandaardiseerde Engelse toetsen zijn in staat meerdere bekwaamheidsniveaus te meten, maar niet volgens de volledige ERK schaal. EF SET biedt u een gestandaardiseerde manier om uw niveau Engels van tijd tot tijd vast te stellen en uw voortgang te evalueren.

De methode die u gebruikt om uw Engelse vaardigheden te beoordelen wordt u doorgaans opgelegd. Een werkgever, een school, een leraar of een immigratie-instantie die u vraagt een bepaalde Engelse toets te maken, wat u doet om vervolgens uw Engelse vaardigheden te beschrijven aan de hand van deze toetsingsmethode. Afhankelijk van uw doelstellingen en locatie, bent u waarschijnlijk meer bekend met het ene stelsel van Engelse niveaus dan het andere. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft aan een universiteit in de Verenigde Staten, dan weet u waarschijnlijk wat een TOEFL score van 100 betekent, terwijl wanneer u probeert een Visa te verkrijgen om naar Engeland te verhuizen, u meer bekend zal zijn met ERK niveau B1.

Al blijft het moeilijk om verschillende beoordelingsmethoden met elkaar te vergelijken, geeft deze tabel u een duidelijke inschatting. Indien u één van deze toetsen hebt gemaakt, dan geeft deze tabel u een goed beeld van welke score u mogelijk behaalt met het maken van een andere toets.*

A1 - Beginner
A2 - Elementary
B1 - Intermediate
B2 - Upper intermediate
C1 - Advanced
C2 - Proficient

EF SET

1-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-100

ACTFL

Novice

Intermediate

Advanced Low

Advanced Mild

Advanced High

Superior

CLB

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

ILR

0

1

1+

2

3

4

KET

45-69

Pass or pass with merit

Pass with distinction

PET

45-69

Pass or pass with merit

Pass with distinction

FCE

140-159

Grade B or C

Grade A

CAE

160-179

Grade B or C

Grade A

CPE

180-199

200-230

IELTS

4.0-5.0

5.5-6.0

6.5-7.5

8.0-9.0

TOEFL

iBT 42-71

iBT 72-94

iBT 95-120

TOEIC Listening

60-105

110-270

275-395

400-485

490-495

TOEIC Reading

60-110

115-270

275-380

385-450

455-495

PTE General level

A1

1

2

3

4

5

PTE Academic

30-42

43-58

59-75

76-84

85+

BEC

Prelim

Vantage

Higher

City and Guilds

Preliminary

Access

Achiever

Communicator

Expert

Mastery

NQF

Entry Level

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4-6

Level 7-8

iTEP

1-2

2.5-3

3.5

4-4.5

5-5.5

6

*De classificeringniveaus (van A1-Beginner tot en met C2-Proficient) zijn onderdeel van het ERK. Scorevergelijkingen zijn gebaseerd op de websites van de individuele testaanbieders die het ERK gebruiken als de belangrijkste benchmark voor vergelijking.

Als je een EF SET-resultaat "0" of "No score" te zien krijgt, heb je ofwel geen enkele vraag ingevuld, ofwel waarschijnlijk zeer verschillende deelresultaten op de lees- en luistersecties gehaald. Als je deelscores van twee heel verschillende niveaus zijn, kunnen we helaas geen bruikbare of betekenisvolle EF SET-combinatiescore berekenen.

Er zijn heel veel verschillende manieren om je Engels te verbeteren via EF Education First. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden die EF biedt om in het buitenland te studeren en online cursussen voor alle leeftijden en taalniveaus te volgen.

Een certificering van het niveau Engels is een vereiste bij het inschrijven bij veel universiteiten en het aanvragen van een visa. Op de banenmarkt, al zijn er zelden officiële vereisten, kan een certificering van uw niveau Engels u helpen op te vallen tussen de menigte. In een bredere zin: is het meten van uw niveau Engels en het zien van veranderingen in verloop van tijd, belangrijk voor elke student Engels. Hoe kunt u anders weten of u vooruit gaat?

Buiten het meten van uw niveau Engels, zijn er meerdere manieren om uw Engels te verbeteren en het volgende niveau te bereiken. Terwijl we ons op het basis, gemiddeld en het gevorderd niveau Engels richtten, hebben we een aantal tips samengesteld om uw Engels te oefenen:

Doorgaans raden wij aan doelen te stellen voor gaandeweg, om uzelf zo te motiveren tijdens het leerproces. Net als bij het leren van alles, is toewijding en geduld van groot belang.

Begin met een Snelle Engelse Test
Start uw Snelle Test
Ontvang uw Engels Certificaat binnen een uur
Ontvang uw Certificaat