arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • Các kỳ thi

  arrowDown
 • Chứng nhận

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • Về chúng tôi

  arrowDown
topBadgeleftBadgerightBadge
mobileTopBadgemobileMidBadge

Kiểm tra tiếng anh của bạn

50

MIN

EF SETNhận được Chứng chỉ Tiếng Anh EF SET Certificate của mình ngay lập tức. Không cần trả phí. Không còn lo nghĩ

Tại sao nên làm bài kiểm tra EF SET?

image

Nhận chứng chỉ miễn phí

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ được nhận URL chứng chỉ miễn phí, được cá nhân hóa để thêm vào hồ sơ LinkedIn hoặc CV của bạn.

image

Bài kiểm tra bạn có thể tin tưởng

Có được một thước đo chính xác về kỹ năng đọc và nghe của bạn trên thang đo CEFR trong vòng chưa đầy một giờ - nhờ thiết kế thử nghiệm thích ứng của chúng tôi.

image

So sánh điểm của bạn

Chuẩn bị cho các kỳ thi TOEFL, IELTS, hoặc Cambridge? Kết quả EF SET không chỉ phù hợp với CEFR, mà còn có thể so sánh với các bài kiểm tra tiếng Anh khác.


Không có đủ thời gian?

Hãy thử bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến dài 15 phút của chúng tôi để có điểm mốc về mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn.

Quick Check (15-min)