arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • การทดสอบ

  arrowDown
 • การรับรอง

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • เกี่ยวกับเรา

  arrowDown
mobileBadge

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ A1

A1

ระดับเริ่มต้น

EF SET

21-30

A2

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • ประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • การสื่อสารอย่างช้าๆชัดๆ และมีจังหวะเว้นวรรคนานพอ

 • เนื้อหาที่สั้นและง่าย ชื่อและคำต่างๆที่คุ้นเคย

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ A1

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • ประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • การสื่อสารอย่างช้าๆชัดๆ และมีจังหวะเว้นวรรคนานพอ

 • เนื้อหาที่สั้นและง่าย ชื่อและคำต่างๆที่คุ้นเคย

A1

ระดับเริ่มต้น

EF SET

21-30

A2

ระดับเริ่มต้น (EF SET 21 - 30)

ภาษาอังกฤษระดับ A1 คือภาษาอังกฤษระดับแรกตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) การกำหนดระดับของภาษาที่แตกต่างกันได้รับการเขียนขึ้นโดยสภายุโรป (Council of Europe) โดยทั่วไปเรียกระดับนี้ว่า “ระดับเริ่มต้น” และเป็นชื่อระดับอย่างเป็นทางการใน CEFR ที่ใช้โดย EF SET ในทางปฏิบัติสามารถกำหนดระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับต่ำกว่า A1 (Pre-A1) ซึ่งนักเรียนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นมาก่อนจะอยู่ที่ระดับ Pre-A1


การบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ A1

วิธีที่ดีที่สุดในการบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ A1 คือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง ด้านล่างเป็นรายชื่อแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและคะแนนที่เทียบเท่าระดับ A1:

Test

Score equivalent to the A1 level ¹

EF SET21 - 30
TOEFL iBTn/a
IELTSn/a
TOEIC (R&L) Totaln/a
Cambridge English Scale80 - 99
Global Scale of English (Pearson)n/a
 1. For full score comparisons, please visit our English Score page


สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ A1

ภาษาอังกฤษระดับ A1 พอเพียงสำหรับการโต้ตอบอย่างง่าย ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ระดับ A1 อาจไม่เพียงพอสำหรับจุดประสงค์ทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญอื่น ๆ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

 1. สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม

 2. สามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก และสิ่งของที่มี

 3. สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ


ภาษาอังกฤษระดับ A1 – คำนิยามและการทดสอบ

การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ A1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

 • แนะนำตัวเองง่าย ๆ และการทักทายเบื้องต้น

 • บอกได้ว่าตัวเองและผู้อื่นมาจากไหน และสามารถอธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเมืองนั้นๆได้

 • พูดถึงครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน อธิบายรูปลักษณ์และนิสัยส่วนตัวของพวกเขาได้

 • อธิบายการแต่งตัวในระดับพื้นฐานและสอบถามพนักงายขายด้วยคำถามง่าย ๆ

 • พูดคุยเกี่ยวกับอาหารโปรดและสั่งอาหารง่ายๆ สำหรับซื้อกลับบ้าน

 • พูดเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน สามารถนัดพบเพื่อนและเพื่อนร่วมงานได้

 • อธิบายสภาพอากาศปัจจุบันและแนะนำกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพยากรณ์อากาศ

 • พูดคุยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและอธิบายอาการทั่วไปแก่แพทย์ได้

 • อธิบายที่ตั้งของบ้านและบอกทิศทางได้

 • พูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรกและความสนใจ สามารถวางแผนกิจกรรมสนุกๆ กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานได้

 • สามารถติดต่อเรื่องพื้นฐานที่โรงแรม รวมถึงการเช็คอินและเช็คเอาท์

 • อธิบายผลิตภัณฑ์ทั่วไป สามารถซื้อสิ่งของในระดับพื้นฐานและส่งคืนสินค้าที่เสียหายคืนได้

ทักษะที่พัฒนาจะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนสามารถคาดหวังได้ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ระดับ A1 เมื่อผ่านการเรียน 60 ถึง 80 ชั่วโมง


ระดับถัดไป?

สิ่งสำคัญที่มุ่งเน้นสำหรับ ภาษาอังกฤษระดับ A2 คือการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานคำศัพท์และความซับซ้อนของประโยคที่เพิ่มมากขึ้น


15

นาที

QUICK CHECKทดสอบด่วน เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว