arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • การทดสอบ

  arrowDown
 • การรับรอง

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • เกี่ยวกับเรา

  arrowDown
mobileBadge

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ A2

A2

ระดับต้น

EF SET

31-40

B1

A1

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • บริบทอย่างง่ายที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง ครอบครัวและงาน

 • สามารถใช้สื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ อย่างช้าและชัด

 • ข้อความที่สั้นและง่าย

< CEFR และ EF SET

ภาษาอังกฤษระดับ A2

ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:

 • บริบทอย่างง่ายที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง ครอบครัวและงาน

 • สามารถใช้สื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ อย่างช้าและชัด

 • ข้อความที่สั้นและง่าย

A1

A2

ระดับต้น

EF SET

31-40

B1

ระดับต้น (EF SET 31 - 40)

ภาษาอังกฤษระดับ A2 เป็นภาษาอังกฤษระดับที่ 2 ตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” หรือ CEFR (Common European Framework of Reference) โดยทั่วไปเรียกระดับนี้ว่า “พื้นฐาน” เหมือนการกล่าวว่า “ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน” คำอธิบายอย่างเป็นทางการตามแนวทางของ CEFR สำหรับระดับนี้คือ “ระดับต้น” ซึ่งหมายถึงพื้นฐาน ในระดับนี้นักเรียนสามารถสื้อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้อย่างเชี่ยวชาญและสามารถสื่อสารถึงความต้องการทั่วไปของตนได้


การบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ A2

วิธีที่ดีที่สุดในการบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ A2 คือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง ด้านล่างเป็นรายชื่อแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและคะแนนที่เทียบเท่าระดับ A2

Test

Score equivalent to the A2 level¹

EF SET31 - 40
IELTSn/a
TOEIC (R&L) Total225 - 545
Cambridge English Scale120 - 139
TOEFL iBTn/a
Global Scale of English (Pearson)30 - 42
 1. For full score comparisons, please visit our English Score page


สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับ A2

ภาษาอังกฤษระดับ A2 เพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษและการเข้าสังคมกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษระดับ A2 ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้น ระดับ A2 นีสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่พูดภาษาอังกฤษได้ แต่จะมีการจำกัดหัวข้อที่คุ้นเคยของระดับ A2 นอกจากนี้ภาษาอังกฤษระดับ A2 ยังไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาเชิงวิชาการหรือการใช้งานผ่านสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ (โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ นิตยสาร เป็นต้น)

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

 1. เข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน)

 2. สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ

 3. สามารถอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมขณะที่พูดและเรื่องที่ต้องโต้ตอบทันที


รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ A2

การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ A2 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ A1 สามารถทำได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้

 • ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเพื่อนร่วมงานในสถานที่ทำงาน

 • สามารถบอกเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต รวมถึงกิจกรรมสุดสัปดาห์และเรื่องราวที่น่าสนใจ

 • อธิบายชีวิตในอดีต สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ

 • สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความสนุกให้คนในบ้านหรือเมื่อไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน

 • วางแผนวันหยุด บอกเกี่ยวกับกิจกรรมวันหยุดให้เพื่อนและเพื่อนร่วมงานฟัง

 • พูดเกี่ยวกับธรรมชาติ การเที่ยวชมสัตว์และสถานที่ธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศ

 • พูดเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ชอบและเลือกภาพยนตร์ที่จะดูกับเพื่อน

 • พูดคุยเกี่ยวกับการแต่งตัวและประเภทเสื้อผ้าที่ชอบสวมใส่

 • การสื่อสารพื้นฐานในที่ทำงาน รวมถึงการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับหัวข้อทั่วไป

 • อธิบายอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ รับความช่วยเหลือทางการแพทย์และการกรอกใบสั่งยา

 • มีส่วนร่วมกับการเข้าสังคมในแวดวงธุรกิจ การต้อนรับแขกและเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย

 • เข้าใจและทำข้อเสนอทางธุรกิจขั้นพื้นฐานในสายงานที่เชี่ยวชาญ

 • พูดและอธิบายเกี่ยวกับกฎของเกม

ทักษะที่พัฒนาจะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนสามารถคาดหวังได้ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ระดับ A2 เมื่อผ่านการเรียน 200 ชั่วโมง


ระดับถัดไป?

สิ่งสำคัญที่มุ่งเน้นสำหรับ ภาษาอังกฤษระดับ B1 คือการเพิ่มความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น และเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงออกทางการสื่อสารที่มีความซับซ้อนขึ้น


15

นาที

QUICK CHECKทดสอบด่วน เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษาอังกฤษด้วยการเช็คผลรวดเร็ว